Početna Gradske teme Projekat “Karađorđe”: Novi stadion, kula od 16 spratova, poslovni centar i podzemni...

Projekat “Karađorđe”: Novi stadion, kula od 16 spratova, poslovni centar i podzemni prolaz ispod Bulevara

0

U petak je na rani javni uvid stavljen projekat novog stadiona i njegove okoline.

Cilj izgradnje novog stadiona kao sportskog objekta javne namene je podizanje kompletne stadionske infrastrukture i kapaciteta na nivo za odigravanje međunarodnih takmičarskih utakmica (četvrta kategorija objekata na osnovu kriterijuma UEFA).

Prema onome što se može videti na planu pored samog objekta novog stadiona koji će moći da primi i do 17.000 ljudi, biće izgrađena i kula od 16 spratova sa opštegradskim centrom.

Uz izgradnju kule obavezno je planiranje podzemnih etaža za rešavanje parkiranja čiji broj nije ograničen i koje se dimenzionišu u skladu sa normativom za parkiranje. Gabarit garaže
može biti i ispod cele površine parcele.

Pored sportskog će stadion tako dobiti i komercijalne delatnosti poput prodavnica i ugostiteljskih objekata. Najviši deo samog stadiona može imati sedam etaža, a tu će biti smeštene i prostorije kluba.

Biće izgrađena i poluukopana garaža kako bi se obezbedio dovoljan broj parking mesta za sve posetioce.

Kapacitet garaže je oko 150 parking mesta. Pored odgovarajućeg broja parking mesta, planiraju se tehničke prostorije i komunikacije u okviru garaže.

Krov garaže se planira kao prohodan ravni krov u funkciji javne površine ‒ pešačkog platoa. Na krovu se planira odgovarajuće uređena i ozelenjena parterna površina koja je približno u ravni sa pešačkom stazom uz Bulevar oslobođenja, i predstavlja mesto okupljanja i odmora

U sklopu uređenog partera nalazi se betonski nosač rashladnog uređaja prve Električne centrale u Novom Sadu koji je evidentiran kao nepokretnost koja uživa prethodnu zaštitu. Oko samog spomenika planira se amfiteatar – pozornica, kojim se
ujedno savladava visinska razlika između postojeće kote terena i planiranog partera na krovu garaže. Sa krova garaže se putem rampi i pešačkih mostova – pasarela pristupa platou stadiona. U sklopu stadiona planiran je i muzej sporta kao i fan šop.

Pešački i biciklistički prelaz na prethodno navedenim raskrsnicama preko Bulevara oslobođenja je u postojećem stanju semaforizovan. Planom se predviđa njegovo
ukidanje denivelacijom, koja treba da se realizuje izgradnjom pešačko-biciklističkog podzemnog prolaza minimalne širine 6 m i slobodne minimalne visine od 2,5 m, a u skladu sa grafičkim prikazom broj 9. Ovaj prolaz treba da bude fizički povezan sa pešačkim i biciklističkim stazama duž Bulevara oslobođenja

Stadion bi tako mogao sa poslovnom kulom, tržim centrom Promenada i Spensom (čija bi rekostrukcija trebala uskoro da počne) da čini jednu veliku celinu za sport, zabavu i opuštanje, a veliki je i turistički potencijal, posebno uzimajući u obzir da bi pored Spensa mogao da nikne i hotel, prvenstveno namenjen sportistima.

Izvor: NSU
Foto: FK Vojvodina