Početna Gradske teme Projekat rekonstrukcije Spensa koštaće 119,9 miliona dinara

Projekat rekonstrukcije Spensa koštaće 119,9 miliona dinara

0

Sanaciju i rekonstrukciju Spensa isprojektovaće novosadski Fakultet tehničkih nauka, beogradske firme “Balkans sekjuriti servises” (Balkans security services) i “Beksel konsalting” (Bexel consulting), kao i “Aksis građevinski biro” (Axis) iz Sremske Kamenice, koje su ponudile da svu neophodnu dokumentaciju izrade za 119,94 miliona dinara s PDV-om, odnosno 99,95 bez tog poreza.

Rukovodstvo JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” donelo je juče odluku o dodeli ugovora, koji će, kako je predviđeno, trajati 18 meseci, što znači da sva projektno-tehnička dokumentacija, do nivoa građevinske dozvole, uključujući i elaborate i procenu troškova, mora biti završena u tom roku.

Kako se iz odluke o dodeli ugovora može primetiti, FTN je zadužen za izradu elaborata postojećeg stanja i tehničke dokumentacije, što predstavlja 45 odsto ukupnog posla, dok će “Aksis” uraditi 30 odsto tehničke dokumentacije, a beogradskim firmama poveren je ostatak posla, odnosno projekat protivpožarne zaštite i izrada BIM (Building information modeling) postojećeg i stanja objekta nakon rekonstukcije.

O tome da je obnova Spensa i njegovo osavremenjavanje neophodno govori se već godinama, a jedan od većih problema je i energetska neefikasnost objekta. Odabrani projektanti trebalo bi da isplaniraju zamenu fasade, krova, instalacija, uz mogućnost postavljanja solarnih kolektora i fotonaponskih sistema.

Od odabranih projektanata očekuje se da analiziraju stanje objekata te predlože projekat za unapređenje novosadskog hrama sporta, uz zadržavanje originalnog izgleda i namene, budući da je reč o jednom od simbola grada.

Podsećanja radi, FTN je već uradio Strategiju razvoja Spensa, a od odabranih projektanata očekuje se da analiziraju stanje objekata te predlože projekat za unapređenje novosadskog hrama sporta, uz zadržavanje originalnog izgleda i namene, budući da je reč o jednom od simbola grada.

Sportska namena Spensa i dalje ostaje njegova osnovna i najvažnija funkcija, uz razne kulturne i poslovne sadržaje. Sadašnje dvorane biće zadržane, s tim što je planirano da budu fleksibilnije za korišćenje.

Plan sanacije i rekonstrukcije predviđa izgradnju novih bazena, klizališta, dodatnih garažnih mesta i zamenu instalacija. Osim toga, najavljeno je i da će Dečje odeljenje Gradske biblioteke biti preseljeno na Spens, s tim da će biti smešteno u zoni oko Kongresnog centra i na mestu današnjeg Medija centra, na južnoj i istočnoj strani Velike dvorane.

Planirano je da Ledena dvorana radi kao klizalište čitave godine, a da se uz nju (uz zapadnu fasadu) izgradi otvoreno klizalište, koje bi tokom letnjih meseci bilo prilagođeno za aktivnosti poput mini golfa, malog fudbala i koncerata na otvorenom.

Yudo, boks i stonoteniska dvorana čine celinu, u kojima je potrebno razdvojiti kretanje sportista i takmičara za svaku salu zasebno, kao i prijem gledalaca na drugi sprat. Svlačionice u kuglani, kao i druge prostorije, trebalo bi osavremeniti, a planirano je da dvorana za rvanje bude isprojektovana na nekom drugom mestu, a da na njenom mestu budu teretana i sauna.

Projektnim zadatkom predviđen je kompleks bazena, što podrazumeva postojeći bazen, te bazen za decu (obuku neplivača) i bazen sa skakaonicama.

Komercijalni sadržaji, koji nisu direktno povezani sa sportom, nalaziće se u zonama Trgovačke ulice, centralnom holu, prostorima uz centralni hol prema Severnom trgu i, eventualno, uz novu pešačku komunikaciju na pravcu Radnička ulica – šoping centar „Promenada”.

Iako je originalnim projektom Spensa predviđena garaža kapaciteta za 980 vozila, ona trenutno ima samo 170 parking mesta, tako da je jedan od zahteva u projektnom zadatku i nadgradnja postojeće ili izgradnje nove garaže sa podzemnim i nadzemnim nivoima.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Novi Sad – EPK V.Velickovic