Početna Gradske teme Proširuju se kapaciteti policijskih objekata na Novom naselju i u Sremskoj Kamenici

Proširuju se kapaciteti policijskih objekata na Novom naselju i u Sremskoj Kamenici

0

Umesto prizemlja i jednog sprata, planirana policijska stanica u Ulici Bate Brkića na Novom naselju imaće tri sprata, uz mogućnost gradnje suterena (Su+P+3), a obuhvaćen je prostor površine 0,14 hektara.

Kako navode gradski urbanisti u tekstu plana koji je prethodnog meseca bio na uvidu, Odlukom o izmenama i dopunama Plana zadržava se definisana parcela površine oko 0,1 hektara, a kako bi se omogućilo optimalno funkcionisanje policijske stanice, povećana je neto površina planiranog objekta, ali tako da kompleks predstavlja skladnu celinu sa objektima u okruženju. Maksimalna spratnost objekta je P+3, s tim da je najmanje polovina parcele namenjena uređenim slobodnim površinama, kao i površinama za potrebe parkiranja, manipulativnim površinama i zelenilu.

Direktan pristup parceli planiran je iz Ulice Bate Brkića, odnosno indirektno preko interne blokovske saobraćajnice, sa jugoistočne strane kompleksa. Novi objekat će od regulacione linije saobraćajnice biti udaljen najmanje pet metara, kao i metar od ostalih granica parcele. Parkiranje će biti rešeno na parceli, kako je objašnjeno, u skladu s potrebama korisnika, s tim da je na 70 metara kvadratnih izgrađenog prostora neohodno obezbediti najmanje jedno mesto. Ukoliko krov zgrade bude ravan, urbanisti predlažu realizaciju zelenog krova, koji bi koristili zaposleni. Planirana zauzetost poseda je do 50 odsto, s tim da objekat može biti izgrađen u nekoliko faza. Rani javni uvid u Konceptualni okvir izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara (kompleks policijske stanice u Ulici Bate Brkića na Novom naselju) obavljen je prošlog leta i u tom periodu nije pristigla nijedna primedba.

Osim policijske stanice na Novom naselju, gradski urbanisti planiraju i proširenje kompleksa Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, a konceptualni okvir tog plana, kojim je obuhvaćeno područje površine 14 hektara, bio je na uvidu do 9. juna. Centar za obuku ograničen je ulicama Moše Pijade, Marka Oreškovića i Majora Tepića, a u sklopu kompleksa je trenutno 11 objekata, od čega je devet u funkciji obrazovanja i sporta. Od ukupne planom obuhvaćene površine, 4,03 hektara (28,76 odsto) namenjeno je za obrazovanje i smeštaj polaznika, dok je 5,78 hektara (41,28 odsto) predviđeno za sportske i rekreativne sadržaje. Parkovski uređena zelena površina zauzima 3,16 hektara (22,66 odsto), a najmanje prostora, 1,03 hektara inamenjeno je za prateće sadržaje.

Rekonstrukcija i nadogradnja

Odbornici gradske Skupštine usvojili su dokument, kojim je u okviru kompleksa Ministarstva unutrašnjih poslova, na uglu Bulevara kralja Petra Prvog i Ulice braće Jovandić, predviđena rekonstrukcija starih objekata, ali i izgradnja nove višespratnice. Na mestu prizemnih pomoćnih objekata u kompleksu planirana je petospratnica, dok će zgrade, duž Bulevara kralja Petra Prvog i Braće Jovandić, biti rekonstruisane, s tim da su urbanisti ostavili mogućnost za korekciju, odnosno proširenje horizontalnih i vertikalnih gabarita postojećih objekta za najviše pet odsto.

U okviru saobraćajanih površina u kompleksu MUP-a planirani su parkinzi, interna stanica za snabdevanje gorivom, pešačke površine i slično. Osim toga, u sklopu planiranih objekata moguća je izgradnja garažnih parking mesta.

Svi objekti, uključujući i prateće, biće sačuvani, uz mogućnost povećanja korisne površine. Kako bi se zadovoljile potrebe za novim smeštajnim kapacitetima, u istočnom delu kompleksa planirana je nova zgrada internata, visine do tri sprata (P+3), dok će objekat u kom je streljana biti dograđen, kao i kabinet odbrane (VP, visoko prizemlje). Objekti tehničkog bloka i magacinski prostori se zadržavaju i planirana je njihova rekonstrukcija, kao i izgradnja novih, u zavisnosti od potreba.

U centralnom delu poseda, južno od postojećeg višenamenskog sportskog objekta, urbanisti su predvideli otvorene sportske terene i amfiteatar, a biće uređeni i tereni za mali fudbal, košarku i odbojku, atletska staza, te postavljena teretana na otvorenom, kao i manje tribina za gledaoce. U južnom delu, istočno od velikog internata, predviđen je višenamenski poligon s dve učionice, koje će biti korišćene za obuku granične policije (saobraćajni poligon, simulacija carine i sl.). Severno od planiranih terena, u centralnom delu, nalazi se prizemna sportska dvorana, u okviru koje su tereni za više sportova i prateći sadržaji, gde se obavlja i rekreacija polaznika. Urbanisti navode da bi, zbog složenosti obuke, u severoistočnom delu trebalo izgraditi zatvoren bazen, sa svim neophodnim sadžajima.

Zelene površine biće uređene u skladu s namenom objekata, koji će biti izgrađeni, a preostale površine u severnom delu kompleksa zamišljene su kao slobodan prostor, koji će polaznici škole koristiti za rekreaciju i slobodne aktivnosti. Urbanisti napominju da je nepohodno zadržati što više stabala, kao i primeniti mere nege i održavanja, kako bi se sačuvala ta, kako je navedeno, jedinstvena zelena oaza u Sremskoj Kamenici.

Izvor: Tanjug, Dnevnik
Foto: Pixabay