Početna Gradske teme Raspisan konkurs za dodelu novca za kupovinu kuća na selu

Raspisan konkurs za dodelu novca za kupovinu kuća na selu

0

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućicom, za koje je iz budžeta Srbije izdvojeno 500 miliona dinara. Na konkurs mogu da se jave državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji zemlje, mlađi od 45 godina i bez nekretnine u vlasništvu, a država će finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti do najviše 1,2 miliona dinara po objektu.

Rok za podnošenje prijave teče do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, najkasnije do 1. novembra ove godine, a bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao ni za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Kako je precizirano, pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji:

– obavezno ispunjavaju i uslov da su zajedno sa lokalnom samoupravom, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom programom,

– da su u bračnoj zajednici ili trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik ili poljoprivrednica.

Takođe, neophodan uslov je da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da nisu nepokretnost prodali ili poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa.

Predviđeno je i da oni koji konkurišu ne smeju biti sa prodavcem kuće koju kupuju u krvnom srodstvu „u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu“.

Ne smeju ni da budu u procesu odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti, bez obzira da li je reč o bespovratnim sredstvima, kreditu ili subvencijama.

Takođe, u trenutku podnošenja prijave oni koji konkurišu ne smeju da imaju bilo kakvih neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika ili vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Alternativni uslovi

Osim svih obaveznih uslova za učešće na javnom konkursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisana uslova.

Prvi je da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice.

Drugi je da poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili su prosvetni radnici i zanatlije.

Treći uslov je da žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu, a četvrti – da obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.

Uslovi koje kuća mora da ispunjava

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, što znači da je bezbedna i uslovna za stanovanje, da poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

Ne sme da se nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Kuća mora da bude u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili da neki od tih objekata postoji u susednim selima.

Takođe, seoska kuća mora da bude upisana u katastar na ime prodavca i ne sme da bude opterećena hipotekom niti bilo kojim drugim teretom, a ne sme da postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Ni kuća, niti okućnica ne smeju da budu predmet sudskog spora, niti da postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi, dok podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom.

Budući vlasnici seoskih kuća neće smeti da je prodaju u narednih 10 godina, niti smeju da je stavljaju pod hipoteku tokom pet godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora, a kuća mora biti pokrivena osiguranjem tokom 10 godina.

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđivaće Кomisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta koju obrazuje ministar.

Svi detalji o konkursu, odnosno potrebnoj dokumentaciji, kao i program i obrazac prijave se mogu videti i preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu.

Izvor: novisad.com
Foto: Pixabay