Početna Gradske teme Raspisan oglas za prodaju pet građevinskih parcela

Raspisan oglas za prodaju pet građevinskih parcela

parcele_zig

Zavod za izgradnju grada raspisao je oglas za prodaju pet građevinskih parcela ukupne vrednosti od skoro milion evra. U ovom preduzeću navode da su za potencijalne investitore posebno atraktivne tri parcele, svaka preko 3.000 kvadratnih metara, koje se nalaze u radnoj zoni Sever 2, severno od Puta Novosadskog partizanskog odreda. Namenjene su za izgradnju privrednih i proizvodnih objekata, spratnosti P – P+1 (maks. P+2).

Bitna je činjenica da su investitori proizvodnih pogona na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji oslobođeni plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, kao i činjenica da su parcele opremljene. Svakako će uticati na veću zainteresovanost učesnika za učešće na javnom nadmetanju za prodaju zemljišta. Praksa je pokazala da je jedan od značajnijih kriterijuma za zainteresovanost ulagača upravo stepen opremljenosti zemljišta zbog čega je Zavod pre dva meseca investirao u komunalno opremanje ovog lokaliteta. Izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže, kolovoza i javnog osvetljenja formirana je Ulica Nova, koja povezuje Privrednikovu i Put novosadskog partizanskog odreda i upravo tu se nalaze ove tri parcele (2252/4, 2255/11 i 2256/1 K.O. Novi Sad I). Time je ova lokacija postala još atraktivnija za privlačenje investitora opredeljenih za ulaganje u proizvodne pogone, a samim tim i otvaranje novih radnih mesta u našem gradu“, navode u ZIG-u.

U ovom preduzeću kažu i da je najveća parcela, preko 4.200 kvadrata, na Rumenačkom putu, a namenjena je za izgradnju poslovnih objekata na ulaznom pravcu u Grad (trgovina, ugostiteljstvo, uslužno zanatstvo, usluge…). U Ulici Janka Čmelika Zavod prodaje parcelu 5640/1 K.O. Novi Sad i površine 221 m², koja je takođe komunalno opremljena, a namenjena je za izgradnju poslovno-stambenog objekta.

Prijave za javna nadmetanja za svih pet lokacija primaće se 14. decembra u prostorijama ZIG-a, u Ulici Stevana Branovačkog broj 3. Javna nadmetanja za svih pet lokacija sprovešće se sutradan, 15.12.2015. godine, takođe u prostorijama Zavoda. Pored ovih pet parcela čija prodaja je već oglašena, u sutrašnjim dnevnim novinama biće objavljen javni oglas o otuđenju parcele broj 2094/1 k.o. Novi Sad I koja se nalazi u radnoj zoni Sever I i namenjena je za radne aktivnosti iz oblasti tercijarnog i sekundarnog sektora privrede. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Zavoda, u Službi pravnih poslova, telefon 021/4889-263 ili potražiti na sajtu ZIG-a www.zigns.rs

Autor i foto: 021.rs