Početna Gradske teme Različite cene taksi u opštinama

Različite cene taksi u opštinama

uplatnica-republicka-administrativna-taksa

Danas u većini opština građani imaju mogućnost da preko interneta naruče uverenje o državljanstvu i matični list. Međutim, iako je reč o istim dokumentima, građani Subotice i Zrenjanina treba za državljanstvo da izdvoje 600 din za republičku administrativnu taksu, a Novosađani 740. Cena matičnog lista takođe nije ista u svim opštinama, te ona u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu iznosi 420 dinara, a u Bačkoj Palanci 400 dinara. S obzirom na to da je reč o republičkoj administrativnoj taksi koja je propisana zakonom i koja treba da se poštuje na teritoriji cele države, postavlja se pitanje zašto postoji propust.

Ono što je moguće da se dešava jeste da, Zakon o RAT ima svoje tarifne brojeve, ali ovo je sve u domenu pretpostavke, da različi organi uprave različito čitaju tarife. Određeni organi uprave jedan dokument podvode pod jedan tarifni broj, a drugi organi uprave neke druge opštine isti takav dokument podvode pod drugi tarifni broj. To je jedino moguće objašnjenje“,kaže Dejan Ukropina, sekretar Advokatske komore Vojvodine.

Iz Ministarstva finansija nije stigao odgovor na naše pitanje zašto cene nisu jednake u svim opštinama, a mi smo se pitali i ko bi trebalo da nadgleda rad opština i eventualno sankcioniše organe koji ne poštuju propise.

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za lokalnu samoupravu, bi bili nadležni za kontrolu i da provere da li se ovaj zakon primenjuje jednako na teritoriji cele države. Budžetske inspekcije bi svakako trebalo da izvrše kontolu nad radom i utvrde da li se novac koji se sliva u budžet države na adekvatan način uzima od građana. Postoje sankcije, postoji prekršajna prijava. Postoje i mehanizmi kontrole i mehanizmi sankcije“, dodaje Ukropina.

On smatra da bi i cena overe punomoćja, potpisa, saglasnosti i fotokopije dokumenata trebalo da bude ista kod javnih beležnika, u sudu i opštini s obzirom na to da je pravna snaga overe od bilo kog od tih organa ista. Međutim, to još uvek nije uređeno, te će građani u opštini za saglasnost roditelja da dete putuje u inostranstvo platiti oko 1.000 dinara, dok je to u sudu i kod notara jeftinije.

Ukoliko saglasnost daje jedan roditelj, visina takse iznosi 230din, a za oba roditelja, 390din. Za overu fotokopije svedočanstva, visina takse je 230din, a svaki naredni dokument košta još 130din“, kaže Tijana Jakovljević, portparolka Osnovnog suda u Novom Sadu.

Ako jedan roditelj daje saglasnost drugom roditelju da dete vodi u inostranstvo, ta saglasnost košta 360 dinara, a ukoliko dva roditelja daju saglasnost nekom trećem licu, to košta 720 dinara. Prva strana 540din, svaka sledeća 360din“, objašjnava notar Siniša Soro.

Većina građana sa kojima smo razgovarali ne zna da je cena overe dokumenata jeftinija u sudu nego u opštini i kod javnih beležnika, a neki od njih kažu da bi radije platili više nego čekali u redu.

Autor i foto: RTV