Početna Gradske teme Realizovana još dva projekta koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Realizovana još dva projekta koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine

???????????????????????????????

Radnici „Gradskog zelenila“ priveli su kraju još dva projekta koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine. Radi se o prostoru između Nizijske, Durmitorske i ulice Otokara Keršovanija na Klisi, kao i površini ograničenoj ulicama Janka Čmelika, Boška Vrebalova i Nikole mirkova na Detelinari.

???????????????????????????????

Na površini na Klisi uz saobraćajnice je posađen pojas ukrasnog šiblja sa preko 1000 sadnica. Formirana je živa ograda dužine 43,5 metara, rekonstruisan je travnjak površine 364 m2, uklonjeno je pet trulih stabala i posađeno 26 lišćara i jedan četinar. Od vrsta najzastupljeniji su crvenolisna leska, crvenolisna šljiva i lipa. Realizacija projekta obuhvatila je i orezivanje 20 stabala i krčenje podrasta sa terena. Oko svih sadnica posut je malč.

???????????????????????????????

Na Detelinari, na prostoru između ulica Janka Čmelika, Boška Vrebalova i Nikole Mirkova posađena su 52 stabla lišćara (lipe, jasena, likvidambara, koprivića, piramidalnog hrasta, bagrema, crvenolisne leske itd.), 731 komad ukrasnog šiblja, a formirana je i živa ograda dužine 57 metara sadnjom 514 komada ligustruma. Obnovljen je travnjak površine 835 m2. Uklonjena su i četiri sprestarela stabla, dok su suve grane orezane sa 26 crnih topola.

Autor i foto: NsHronika.rs