Početna Gradske teme Rekonstrukcijom Sentandrejskog mosta Klisa će postati novo urbano naselje

Rekonstrukcijom Sentandrejskog mosta Klisa će postati novo urbano naselje

1

Obnova starog i izgradnja novog Sentandrejskog mosta, kao i rekonstrukcija Sentandrejskog puta, potpuno će izmeniti izgled mesnih zajednica Klisa, Slana bara i Vidovdansko naselje, a život njenih stanovnika učiniti da bude po meri savremenog društva.

Osim što ima veliku ulogu u odvijanju tranzitnog saobraćaja, Sentandrejski put ima veoma veliki značaj i u odvijanju lokalnog saobraćaja, te kao takav predstavlja jedan od najopterećenijih pravaca gradske saobraćajne mreže.

“Uređenje glavnih saobraćajnica u gradu jedan je od prioriteta u koje treba ulagati. U prvom redu je nastojanje da se saobraćajne gužve regulišu još na ulaznim pravcima u grad i u tom smislu najugroženiji tranzitni pravac je na Sentandrejskom putu”, objašnjava načelnik Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, Dejan Mandić.

On posebno ističe da rekonstrukcija Sentandrejskog puta doprinosi kompletnom uređenju komunalne infrastrukture u ovom delu grada i postiže se veći urbani razvoj na teritoriji mesnih zajednica Klisa, Slana bara i Vidovdansko naselje.

“Osim izgradnje samog Sentandrejskog bulevara, stanovnici ovog dela grada dobiće i servisne saobraćajnice, ali i prateću infrastrukturu, a tu mislim na parking mesta, biciklističku i pešačku stazu, atmosfersku kanalizaciju i potpuno rekonstruisanu vodovodnu mrežu. Na samom bulevaru biće postavljena nova saobraćajna signalizacija i ulična rasveta”, precizira naš sagovornik.

Načelnik Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, Dejan Mandić, napominje da se radovi sprovode u skladu sa planiranom dinamikom.

Izvođač je započeo radove sredinom avgusta meseca, za završetak ima 210 kalendarskih dana, što znači da bi do kraja marta iduće godine rekonstrukcija Sentandrejkog puta, od Primorske do Velebitske ulice, trebalo ba bude gotova.

Finansijska sredstva od oko 700 miliona dinara, gotovo u tri jednaka dela, zajedno su obezbedili Grad Novi Sad, AP Vojvodina i Javno preduzeće “Putevi Srbije“.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Novosadska gradilišta (@nsbuild) on

Rekonstrukcija glavne saobraćajnice na Klisi neodvojiva je od drugog kapitalnog projekta – obnove Sentandrejskog mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav.

Prema prvobitnom planu, radovi koji su počeli u martu mesecu, trebalo je da budu završeni 14. septembra, ali rok nije ispoštovan.

“Rok je produžen zbog pojave nepredviđenih radova i složenosti posla, ali delimično i zbog neadekvatne unutrašnje organizacije samog izvođača, što je uzrokovalo kašnjenje u izvođenju radova. U više navrata smo se pisanim putem obraćali izvođaču sa zahtevom da se radovi intenziviraju kako bi se ispoštovao ugovoreni rok“, objašnjava načelik Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, Dejan Mandić.

Uprava je ipak izašla u susret zahtevima izvođača za promenom tehnologije izvođenja radova i izmene režima saobraćaja za vreme izvođenja radova, a sve u cilju lakšeg, bržeg i kvalitetnijeg završetka posla, napominje Dejan Mandić i dodaje:

“Projektom je predviđeno ojačanje konstrukcije mosta, zamena asfalta na kolovozu, izrada nove hidroizolacije, zamena slivnika i ograde na mostu i izgadnja novog javnog osvetljenja kandelaberskog tipa. Postojeće pešačke staze, koje su dosta oštećene, uklanjaju se na celoj dužini mosta i izrađuju se nove. Rehabilitacija mosta takođe podrazumeva i radove na prilaznim kolovoznim konstrukcijama“.

Inače, rekonstrukcija Sentandrejskog mosta vredna je nepunih 70 miliona dinara, a sredstva su zajednički obezbedili Grad Novi Sad i Javno preduzeće “Putevi Srbije“.

“Most blizanac”

Rekonstrukciju postojećeg mosta prati i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju novog Sentandrejskog mosta blizanca. Realizacijom tog velikog infrastrukturnog projekta omogućiće se kvalitetniji i brži protok saobraćaja na Sentandrejskom putu.

Za izradu projektne dokumentacije Grad je izdvojio 8,6 miliona dinara, javna nabavka sprovedena je još u martu mesecu, a rok za izradu projekta ističe u januaru iduće godine. Ipak, da bi se dobila građevinska dozvola i krenulo sa radovima, prethodno je potrebno rešiti i imovinsko-pravne odnose na ovom lokalitetu.

“Vlada Republike Srbije donela je rešenje kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti u cilju izgradnje novog Sentandrejskog mosta. Javnim interesom obuhvaćeno je ukupno 25 katastarskih parcela, od kojih 16 pripadaju privatnim licima. Za navedene privatne parcele u toku je postupak ekspoprijacije pred Gradskom upravom za imovinu i imovinsko pravne poslove, a tačan iznos utrošenih sredstava biće poznat nakon završetka postupka utvrđivanja pravične naknade“, pojašnjava načelik Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, Dejan Mandić.

Izvor: nsuzivo.rs
Foto: Pixabay, Instagram

1 KOMENTAR

Comments are closed.