Početna Gradske teme Rok za drugu ratu poreza na imovinu ističe 17. maja

Rok za drugu ratu poreza na imovinu ističe 17. maja

Rok za uplatu druge rate godišnjeg poreza na imovinu ističe u ponedeljak, 17. maja. Obveznici tog poreza su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave.

Ovaj namet se plaća kroz četiri rate, a svaka dospeva u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Većina vlansika trebalo je da dobije rešenja o utvrđenom porezu. Nakon dobijanja rešenja, imaju rok od 15 dana da plate pozitivnu razliku između dospele kvartalne obaveze po tom rešenju i akontaciono plaćene obaveze. To je iznos iz rešenja za prethodnu godinu.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu.

Građani, redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Izvor: novisad.com
Foto: Pixabay