Početna Gradske teme Samo 715 radnika privatnog obezbeđenja u Novom Sadu ima licencu

Samo 715 radnika privatnog obezbeđenja u Novom Sadu ima licencu

U Novom Sadu, do sada je izdato 715 licenci građanima za obavljanje poslova službenika obezbeđenja. Takođe su izdate licence za dve firme, a za još dve procedura izdavanja je u toku, saznjae 021.rs u novosadskoj policiji.

Primena Zakona o privatnom obezbeđenju počela je 1. januara i svi koji se bave poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja moraju da imaju licencu za obavljanje ove delatnosti. Poslove privatnog obezbeđenja mogu obavljati pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji imaju licencu za poslove privatnog obezbeđenja.

Da bi pojedinac dobio jednu od utvrđenih licenci mora, između ostalih uslova, da savlada odgovarajuću obuku za poslove privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom i da ima položen stručni ispit pred komisijom MUP-a.

“Obuku za poslove privatnog obezbeđenja mogu da sprovode MUP i pravna i fizička lica koja ispunjavaju materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje obuke i koja imaju ovlašćenje Miinistarstva. U zavisnosti od utvrđene licence koju građanin želi da stekne, mora da završi obuku po odgovarajućem programu u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za poslove privatnog obezbeđenja”, navode za 021.rs u novosadskoj policiji.

Zahtevi za izdavanje licenci podnose se preko policijske uprave.

Zakon o privatnom obezbeđenju usvojen je krajem 2013. godine i stupio je na snagu krajem 2014. Na inicijativu MUP-a, u maju 2016. godine, donete su izmene zakona, kojima su, između ostalog, produženi rokovi za usklađivanje rada pravnih lica i preduzetnika sa odredbama zakona, do početka ove godine.

Podsetimo da je Nezavisni sindikat radnika privatnog obezbeđenja ranije izjavio da strahuje da bi veliki broj angažovanih mogao da ostane bez posla primenom Zakona o privatnom obezbeđenju i da se time otvara prostor za rad u “sivoj zoni”, budući da mnogo ljudi nije u radnom odnosu, već su angažovani ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, pa nemaju prava iz radnog odnosa i minimalnu cenu rada.

Autor: Suzana Stojićević
Foto: 021