Početna Gradske teme Sportski park, pijaca i vrtić planirani u Sadovima

Sportski park, pijaca i vrtić planirani u Sadovima

0

Planom detaljne regulacije predviđena je izgradnja sportskog parka, pijace, vrtića u naselju Sadovi u Petrovaradinu.

Prostor koji plan detaljne regualcije obuhvata graniči se sa nasipom “Marija Snežna” na istoku i sever, južnu granicu predstavlja pruga Beograd – Novi Sad – Subotica, dok je severozapadna i zapadna strana ograničena već izgrađenim objektima u ovom naselju.

Površina građevinskog područja je 92,95 hektara, a preovlađujuću namenu prostora čini porodično stanovanje, pored kojeg se planira izgradnja objekata poslovno-stambene namene, dečija ustanova, sportski park, zaštitno zelenilo, park, pijaca, opštegradski centar.

Trenutno stanje je takvo da na ovom području postoji oko 30 objekata, koji su uglavnom bespravno izgrađeni i koji su u postupku legalizacije.

– Najveći deo zemljišta je neizgrađen i neuređen, a pojedinačne parcele se koriste za individualnu poljoprivrednu delatnost. Planirani broj stanovnika kreće se između 5.000 i 6.000 i ceo prostor je u većoj meri izolovan od Petrovaradin, pa se nameće potreba da se pored preovlađujućeg stanovanja formiraju i drugi komplementarni sadržaji, koji će doprineti kvalitetu života stanovnika ovog područja – dodaje se u Planu.

Pijaca će, kako se navodi, pokrivati površinu od 0,44 hektara, a predviđena je i izgradnja prizemnog objekta sa trgovačkim, tehničkim, sanitarnim i drugim sadržajima pijace.

Kako je ideja da u budućnosti ovde živi između 5.000 i 6.000 stanovnika, dečija ustanova će morati da obezbedi smeštaj za oko 300 mališana. Vrtić će se nalaziti u blizini planiranog parka i zone zaštitnog zelenila na površini od 0,81 hektara.

Sportski park, kako je planirano, prostiraće se na površini od 9,9 hektara, a na njima mogu da se izgrade tereni za rukomet, mali fudbal, košarku, odbojku, tenis, mini-golf, boćanje, trim-staza, dečija igrališta. Osim toga, planirana je i izgradnja sportske hale.

Ovo nije jedini prostor u Novom Sadu na kom se u budućnosti planira izgradnja objekata za sportske sadržaje. Tako bi, prema planovima gradske vlasti, trebalo da se izgradi hala za borilačke sportove na Sajmištu, ali i da se sam sportski centar potpuno renovira.

Takođe, ideja je da svoj sportski centar dobije i Mali Beograd. U Bukovcu će se graditi sportsko-rekreativno-turistički centar, dok je prema važećim urbanističkim planovima predviđena izgradnja centra iste namene i u Alibegovcu. Planom detaljne regulacije Telepa predviđeno je da i ovo naselje dobije svoj sportski centar.

Izvor: 021
Foto: Ilustracija/Pixabay

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here