Početna Gradske teme Sremski Karlovci kao kulturni predeo

Sremski Karlovci kao kulturni predeo

ThinkstockPhotos-Sremski-Karlovci

Sremski Karlovci su, nakon Bača, drugi gradić u Vojvodini koji je na putu da dobije prostorni plan područja posebne namene kulturnog predela. Odluku o izradi plana donela je Skupština AP Vojvodine prošle godine i sada je u toku rani javni uvid u materijal za njegovu izradu, kada građani i stručna javnost imaju priliku da iskažu mišljenje o tom dokumentu.

Tim povodom u Magistratu u Sremskim Karlovcima održana je javna prezentacija, na kojoj su prisutnima predstavnici obrađivača plana, JP “Zavod za urbanizam Vojvodine”, predočili sve relavantne činjenice u vezi s izradom tog planskog dokumenta.

– Izradom tog plana teži se definisanju celina i potcelina kulturnog predela Sremskih Karlovaca na stručan način i u skladu sa zakonom – rekla je pomoćnica direktora JP “Zavod za urbanizam Vojvodine” Dragana Dunčić.

– Plan obuhvata 110 kvadratnih kilometara, koji se prostiru na teritoriji sremskokarlovačke opštine, delu teritorije grada Novog Sada, odnosno Bukovca, i delu opštine Inđija, tačnije Čortanovaca. Tim planom se pokušava dati značaj Sremskim Karlovcima u skladu s dosadašnjim zakonima i zaštićenim kulturnim dobrima u samom mestu i okolini, kao i da se na poseban način definiše zaštita i korišćenje kulturnog predela. S posebnom pažnjom se plan odnosi i prema prirodnim vrednostima tog područja, kao što su NP Fruška gora, Dunav, Specijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit, koji je takođe u obuhvatu plana. Njime će biti obuhvaćena i analizirana i kulturna dobra.

Kako se u petak moglo čuti, područja bogata kulturnim i prirodnim nasleđem zbog svoje vrednosti i poruka kojim komuniciraju s prošlim i budućim naraštajima prepoznata su kao kulturni predeo. Kulturni predeo se definiše kao posebno geografsko područje koje predstavlja kombinovano delo prirode i čoveka.

Rani javni uvid traje do 5. jula. Nakon toga biće sačinjen izveštaj o ranom uvidu i pristupiće se izradi nacrta plana, u koji će biti ugrađene sve primedbe koje se eventualno podnesu. Posle stručne kontrole, sledi javni uvid i na kraju usvajanje na sednici Skupštine AP Vojvodine, što se očekuje da će se dogoditi do kraja godine.

Pošto je u toku i izrada novog prostornog plana područja posebne namene Fruška gora, istaknuto je da će kulurni predeo Sremskih Karlovaca biti prepoznat u njemu kao posebna celina. Specifičnost Sremskih Karlovaca u odnosu na ostale predele Fruške gore zahteva posebno razmatranje i analiziranje i opravdava izradu prostornog plana posebne namene kulturnog predela Sremskih Karlovaca, s obzirom na to da se kulturni predeo štiti na osnovu njegove autentičnosti, jedinstvenosti, retkosti, istorijskog, naučnog, arhitektonskog i drugog društvenog značaja.

Na prezentacij,i predstavnici Pokreta gorana Vojvodine sugerisali su proširenje granice obuhvata plana na teritoriju Kovilja i obavezno uvršćavanje Starog Dunava sa svim njegovim potencijalima u budući plan.

Izvor: Dnevnik
Foto: Guliver/ThinkstockPhotos