Početna Gradske teme Štab za vanredne situacije Novog Sada doneo nove mere

Štab za vanredne situacije Novog Sada doneo nove mere

0

Na osnovu naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije, na teritoriji Grada Novog Sada u cilju sprečavanja daljeg širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 trenutno su na snazi sledeće mere:

1. Obavezna upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5m na teritoriji Grada Novog Sada.

2. Zabrana organizovanog okupljanja više od 30 lica na javnim prostorima u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku distancu od najmanje 1,5m (sa izuzetkom koji se odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi). Izuzetak od ove mere predstavlja mogućnost održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja, i to:

– prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u javnom zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja, i

-kada se javni kulturno-umetnički događaj održava na javnom otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca održava distanca od najmanje 1,5m, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

3. Obaveza privrednih subjekata koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da težište delatnosti preusmere na otvoreni prostor, odnosno baštu uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

4. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskim objektima koji nemaju baštu, kao i noćnim klubovima na teritoriji Grada Novog Sada, na period od 6,00 do 21,00 čas.

5. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskim objektima koji imaju baštu (u zatvorenom delu objekta do 21,00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) do 1,00 časa), u skladu sa odlukom kojom se uređuje radno vreme objekata u kojima se obavlja ugostiteljskih delatnost na teritoriji Grada Novog Sada.

6. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarket, supermarket, mini market…) i vrše usluge, na period od 6,00 do 23,00 časa (sa izuzetkom apoteka u obavljanju apotekarske delatnosti, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i šalterske prodaje hrane iz objekata koji imaju šalter za šaltersku prodaju hrane, a koji su registrovani za pripremu i posluživanje hrane (ugostiteljski objekti i ketering).

7. Obaveza svih privrednih subjekata koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (hipermarket, supermarket, mini market…) da pojačano vrše dezinfekciju svih površina, posebno kolica i korpi.

8. Ograničenje broja lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektu u svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima, kao i u svim privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarket, supermarket, mini market…), ugostiteljskim objektima, baštama i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga – ograničava se broj lica, i to tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. Na ulazu u navedene objekte mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koji mogu biti istovremeno prisutna u objektima

9. Кorišćenje kupališta „Štrand” u Novom Sadu organizovano je na način kojim se obezbeđuje bezbednost korisnika, a koje podrazumeva ograničen broj ljudi i poštovanje mera zaštite.

10. Obavezno korišćenje zaštitnih maski, kao i održavanje fizičke distance od minimum 1,5m prilikom korišćenja parkova, dečjih i rekreacionih igrališta, skejt parkova, fitnes mobilijara, odnosno teretana na otvorenom, kao i tartan staze na keju u Gradu Novom Sadu, izuzev ukoliko su u pitanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

11. Obaveza utvrđena Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad” Novi Sad da ne dozvoli ulaz u vozila javnog prevoza osobama koje ne koriste zaštitne maske.

12. Pojačan rad svih javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća naročito u pogledu pranja i dezinfekcije javnih površina u cilju obezbeđivanja zdravstvene bezbednosti građana Grada Novog Sada.

13. Obavezno merenje telesne temperature prilikom ulaska u objekte javne namene, kao i postavljanje sredstava za dezinfekciju ruku i dezobarijera ispred ulaza u objekte javne namene.

14. Obavezna upotreba zaštitnih maski za sve posetioce, prodavce i zaposlene u Javnom komunalnom preduzeću „Tržnica” Novi Sad, na svim pijacama i vašarištima na teritoriji Grada Novog Sada

Кontrolisanje broja prisutnih na pijaci, odnosno vašarištu i po potrebi onemogućavanje daljeg ulaska građana na pijacu, odnosno vašarište do uspostavljanja propisanih mera fizičke distance. Obezbeđivanje mesta za pranje i dezinfekciju ruku na pijaci i vašarištu.

Onemogućavanje prisustva više od jednog prodavca za tezgom. Vršenje pojačane dezinfekcije pijačnog prostora i vašarišta. Obezbeđivanje primene primene svih drugih neophodnih mera u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na svim pijacama i vašarištima na teritoriji Grada Novog Sada.

15. Obaveza pune primene svih preventivnih mera i mera lične zaštite u svim ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja (merenje telesne temperature zaposlenima, roditeljima i deci, pojačano dezinfikovanje prostorija i dr.)

16. Obaveza Gradske uprave za inspekcijske poslove da da organizuje rad tako da svi delovi inspekcijskih službi vrše nadzor nad primenom navedenih mera iz naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije.

Pored navedenih mera na teritoriji Grada Novog Sada i dalje je na snazi zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara (sa izuzetkom koji se odnosi na sportske klubove u cilju održavanja kontinuiteta u treniranju plivača i vaterpolista, i pripadnike Vojske Srbije u cilju obavljanja ronilačke obuke), kao i zabrana održavanja svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija (izuzev u slučajevima dozvoljenim zaključcima Кriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19).

Gradski štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju, prati epidemiološko stanje u gradu, a u skladu sa situacijom i svojim nadležnostima, donosiće nove odluke ukoliko se dosadašnje pokažu kao nedovoljno efikasne.

Izvor: NSU
Foto: Pixabay