Početna Gradske teme Stvaranje uslova za izgradnju sanitarne deponije

Stvaranje uslova za izgradnju sanitarne deponije

Usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, prethodile su brojne aktivnosti, pa je tako Grad Novi Sad , kao nosilac aktivnosti u regionu, s Ministarstvom zaštite životne sredine potpisao Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta „Uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom”.

– U okviru projekta je započeta izrada tehničke dokumentacije za upravljanje otpadom za grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, a u cilju uspostavljanja regionalnog sistema upravljanja otpadom – rekla je članica Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine Mira Radenović. – Tako se stvaraju uslovi za formiranje regionalnog centra za upravljanje otpadom i izgradnju regionalne sanitarne deponije. Uporedo s izradom navedene tehničke dokumentacije, Grad Novi Sad i ostale članice regiona su s Nemačkom međunarodnom saradnjom (GIZ) potpisali Sporazum o saradnji na realizaciji projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)”, u okviru kojeg je izrađen Regionalni plan, a izrađuju se i lokalni planovi. Osim toga, projektuju se i grade kompostno polje i hangar za tretman zelenog otpada sakupljenog s javnih površina u gradu.

Po njenim rečima, važno je istaći da su aktivnosti na realizaciji projekata „Uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom” i „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)” međusobno usaglašene i koordinirane. Sledeći korak je donošenje lokalnih planova upravljanja otpadom, koji treba da obezbede primenu Regionalnog plana razradom mera i aktivnosti koje su njime utvrđene. Izrada lokalnih planova za grad Novi Sad i sve opštine članice regiona je u toku, a završetak se očekuje najkasnije do kraja godine.

Mira Radenović ističe da su, kada pričamo o divljim deponijama, one odraz naše svesti i odnosa prema sredini u kojoj živimo. Nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, divlje deponije su posledica aktivnosti manjeg broja nesavesnih građana, a tiču se svih nas.

Separacija komunalnog otpada

U svrhu jačanja svesti građana i razvijanja pravilnog odnosa prema otpadu, u okviru projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)”, urađena je analiza trenutnog statusa, kao i Akcioni plan za uvođenje primarne separacije komunalnog otpada u Novom Sadu. Grad je započeo primarnu separaciju pilot-projektom, postavljanjem po dva podzemna kontejnera na 86 mesta u užem centru. Jedan je za reciklabilni otpad, a drugi za ostale vrste otpada.

Plan Gradske uprave za zaštitu životne sredine je i da do kraja 2021. godine završe izgradnju reciklažnog dvorišta na mestu postojećeg smetlišta. Obezbeđivanjem odgovarajućeg prostora za sortiranje primarno selektovanog otpada, stvoriće se preduslovi za uvođenje jasne procedure primarne separacije s elementima prateće kaznene politike, da bi se prevazišli prethodno uočeni problemi uništavanja javne svojine, ali i mešanje otpada.

– Grad svake godine izdvaja značajne svote za njihovo uklanjanje, a trajno rešenje je podizanje svesti građana o pravilnom odnosu prema otpadu i rigoroznija kaznena politika za odlaganje i bacanje otpada van za to utvrđenih mesta – poručila je Mira Radenović. – Na jačanju svesti građana o neophodnosti pravilnog odnosa prema otpadu radi se u okviru realizacije istoimenog projekata, koje već dugi niz godina sufinansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine i nastaviće tu aktivnost. Što se tiče primarne separacije, treba istaći da je obaveza primarne separacije utvrđena Zakonom o upravljanju otpadom i predviđena je Regionalnim planom upravljanja otpadom, a biće razrađena lokalnim planom upravljanja otpadom za Novi Sad.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay