Početna Gradske teme Subvencije za novosadske preduzetnike: Do 250.000 za zaposlenog sa biroa na novoj...

Subvencije za novosadske preduzetnike: Do 250.000 za zaposlenog sa biroa na novoj poziciji u firmi

0

Novosadski poslodavci mogu da konkurišu na upravo raspisanom javnom pozivu za dodelu subvencije (de minimis) za otvaranje novih radnih mesta u iznosu od 250.000 dinara po jednom radnom mestu.

Na poslodavcima je da zaposle nezaposlenu osobu sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje na novootvorenom radnom mestu, a prednost će imati oni koji budu zaposlili građane iz teže zapošljivih kategorija.

Poziv je raspisala Gradska uprava za privredu i otvoren je do 30. jula.

Uslovi za konkurisanje za subvenciju:

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može da ostvari privatni poslodavac sa sedištem u Novom Sadu ukoliko zapošljava sa evidencije NSZ na neodređeno vreme, s punim radnim vremenom. Mora da podnese uredan biznis plan, da je registrovan najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva, kao i da nije imao prekid obavljanja delatnosti najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva.

Poslodavac mora da ima najmanje jednog zaposlenog, da uredno izmiruje sve obaveze, ali i da ne zapošljava nekog ko je već bio zaposlen kod njega u poslednja tri meseca. Mogu da konkurišu oni koji nisu smanjivali broj zaposlenih tri meseca pre podnošenja zahteva.

Ne mogu da konkurišu državni organi, poslodavci koji se bave nesubvencionisanom delatnošću, te oni koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za iste osobe u toku prethodne tri godine.

Nesubvencionisane delatnosti su: snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala; taksi prevoznici; brokeri i menjačnice, kockarnice i kladionice.

Ko ima prioritet?

Prioritet prilikom dodele subvencija ima poslodavac koji zapošljava: viškove zaposlenih, starije od 50 godina, nekvalifikovane ili niskokvalifikovane, osobe sa invaliditetom, Rome, radno sposobne korisnike socijalne pomoći, dugoročno nezaposlene (na birou duže od godinu dana), mlade do 30 godina bez završene srednje škole, korisnike domskog smeštaja, u hraniteljskim i starateljskim porodicama, samohrane roditelje, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja.

Prednost će imati oni koji duže posluju, povećali su broj zaposlenih u protekla tri meseca, oni koji nisu ranije koristili subvencije, ali i oni koji su koristili, ali su zaposlene po isteku ugovorne obaveze prijavili na neodređeno vreme.

Zaposlene primljene po osnovu ovog javnog poziva poslodavac mora da zadrži najmanje godinu dana.

Kompletnu dokumentaciju možete da preuzmete OVDE.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay