Početna Gradske teme Subvencije za stanove za mame Novosađanke: Ponavljaće se i odbačeni predmeti

Subvencije za stanove za mame Novosađanke: Ponavljaće se i odbačeni predmeti

0

Vlada Srbije donela je novu uredbu o ostvarivanju prava za novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini i kupovinu stana po osnovu rođenja deteta.

Kako je saopštio Grad Novi Sad, predviđeno je da lokalne samouprave najkasnije do 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje, a da Komisija odlučuje po primljenim zahtevima najkasnije u roku od 30 dana od prijema urednog zahteva i dokumentacije.

Omogućena je i kupovina stanova u izgradnji koji su predbeleženi u katastar nepokretnosti bez tereta, što je u dosadašnjim procesima otežavalo dobijanje subvencija.

Utvrđeno je i ponavljanje postupka odlučivanja u predmetima koji su do sada pravnosnažno okončani odbijanjem zahteva zbog prerano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora koji je zaključen neposredno po zaključenju predugovora, a u kojima su postojali svi ostali uslovi za sticanje prava na subvenciju. U tom slučaju, zahtev se može podneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Pravo na subvencije može se ostvariti za izgradnju kuće ili stana na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je ostvaren od strane odgovornog projektanta, a za kupovinu kuće ili stana prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Takođe, pravo na novčana sredstva može se ostvariti za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – prema vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Do ovih izmena došlo je nakon više slučajeva u kojima su subvencije odbijene ili je kupovina propala zbog zakasnelih odluka komisije. Između ostalih, za izmene se zalagalo i Udruženje “Mame su zakon”.

Povodom izmena, ovo udruženje saopštilo je da su zadovoljni što su mnogi od njihovih predloga prihvaćeni, zbog čega će majke lakše i jednostavnije dolaziti do prve nekretnine u vlasništvu.

“Posebno nam je drago što je ministarka za brigu o porodici i demografiju, Darija Kisić održala datu reč, tako da se u novoj Uredbi nalazi i odredba kojom će majke koje su bile nepravedno odbijene primenom prve Uredbe moći da zatraže obeštećenje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu nove Uredbe. Podsećamo da su ove majke odbijene pre svega zbog loše komunikacije između republičkog i lokalnog nivoa vlasti, kada je potencijalnim korisnicama ovog prava iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom usmeno komunicirano da sa prodavcem nekretnine mogu sklopiti ugovor, a ne predugovor”, objašnjavaju.

Od važnijih izmena izdvajaju one koje će ubrzati postupak odlučivanja o podnetim zahtevima, efikasniju komunikaciju između građanki, lokalnih samouprava i Komisije, zatim mogućnost da se izvrši kupovina stanova u izgradnji koji su predbeleženi u katastar nepokretnosti bez tereta i, na kraju, obeštećenje nepravedno odbijenih majki sa početka primene Uredbe.

Zbog birokratskih začkoljica prethodne uredbe, mnoge majke koje su ispunjavale uslov ostale su bez stana. Za godinu dana u celoj Srbiji isplaćene su samo 34 subvencije za kupovinu stana. U Novom Sadu je do kraja prošle godine isplaćeno manje od pet subvencija, iako je bilo više od 200 zahteva.

Problemi sa kojima su se majke susretale uglavnom su se odnosili na duge procedure, ali i na to što odbijene stranke nisu imale pravo žalbe, već je bilo moguće jedino tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu.

Inače, Vlada Srbije je na sednici 2. februara donela odluku o nastavku finansiranja subvencija za majke za kupovinu prve nekretnine u 2023. godini.

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za ove namene je, kao i do sada, 20.000 evra.

Novu Uredbu i obrasce zahteva za ostvarivanje prava moguće je preuzeti na sajtu Grada ovde. Takođe, spisak potrebne dokumentacije, kao i sve ostale informacije zainteresvoani mogu dobiti u Upravi za dodatak na decu (Sremska 9), ili pozivom na brojeve 021/451-649, 452-519, 451-109, lokal 106.

Izvor: 021.rs/Dragana Prica Kovačević
Foto: Pixabay