Početna Gradske teme Svaka beba u Karlovcima dobije novčani poklon

Svaka beba u Karlovcima dobije novčani poklon

0

Opština Sremski Karlovci, od ove godine, pored isplate jednokratne pomoći za svu novorođenčad, bez obzira na redosled rođenja u porodici, daruje i bebu koja prva dođe na svet u kalendarskoj godini.

Reč je o takozvanoj novogodišnjoj novčanoj pomoći u iznosu od 10.000 dinara, piše “Dnevnik”. Isti iznos biće isplaćivan od ove godine i porodicama koje dobiju blizance ili trojke. U januaru su na taj način darivane porodice s blizancima rođenim u periodu od 1. januara 2016. do 1. septembra prošle godine.

Uvođenjem novih vidova novčane podrške proširuje se polje brige o porodicama s decom u Sremskim Karlovcima, koje ima utemeljenje u opštinskoj odluci. Tom odlukom propisano je i pružanje novčane pomoći za đake prvake, kao i nagrade učenicima generacije osnovne i srednje škole, kao i novogodišnji poklon.

Svakom detetu rođenom ove godine u Sremskim Karlovcima pripašće jednokratna novčana pomoć u visini od 20.000 dinara. Pravo na pomoć prema Odluci o finansijskoj podršci porodici sa decom, imaju bebe rođene u kalendarskoj godini pod uslovom da im majka ima prebivalište, odnosno boravište u Sremskim Karlovcima u trenutku rođenja deteta i da se neposredno brine o njemu.

Zahtev se podnosi Odeljenju za drštvene delatnosti i opštu upravu u roku od 90 dana od rođenja bebe. Uz zahtev se podnosi izvod iz matične knjige rođenih za bebu, fotokopija lične karte podnosioca zahteva, odnosno izbegličke legitimacije ako je majka izbeglica ili fotokopija legitimacije interno raseljenog lica i uverenje o boravištu, ukoliko je reč o roditeljima s Kosova i Metohije. Potrebno je još potpisati izjavu o tome da majka neposredno brine o detetu, dostaviti broj tekućeg računa ili štedne knjižice podnosioca i uverenje o prebivalištu za dete. Novac se iplaćuje u roku od 15 dana od priznavanja prava na pomoć.

Izvor: Dnevnik
Foto: Ilustracija/Pixabay