Početna Gradske teme Sve više žena žrtava nasilja u Novom Sadu

Sve više žena žrtava nasilja u Novom Sadu

Broj žrtava nasilja u Novom Sadu povećao se za godinu dana za oko 500. Žrtve su najčešće žene i deca, a uglavnom je reč o fizičkom nasilju u braku ili vezi, zbog kog je 47 žena moralo da boravi u Sigurnoj ženskoj kući.

Ukupan broj korisnika usluga Centra za socijalni rad smanjio se sa 26.925 u 2017. na 24.582 u odnosu na 2016. godinu, pokazuje godišnji izveštaj ove ustanove. To je ukupno 2.343 korisnika manje za godinu dana.

Podaci Centra pokazuju određene trendove, ali i novine. Tako je zabeležen dosta veći broj prijava nasilja u porodici, ali i sve veći broj prijava nasilja u samim ustanovama socijalne zaštite, a koje se uglavnom odnose na vršnjačko nasilje među zbrinutom decom.

Generalno, za godinu dana se smanjio broj korisnika socijalne pomoći i to nakon nekoliko godina rasta. Ukupno je evidentirano 2.429 novih zahteva za socijalnu pomoć, a to pravo je u toku prošle godine ostvarilo 4.211 porodica.

Inače, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u Novom Sadu je u decembru 2017. godine bilo 16.774 nezaposlenih, što je smanjenje za skoro 5.000 stanovnika na birou u odnosu na decembar 2016. godine. Više od polovine nezaposlenih su žene – 56 odsto. Najviše nezaposlenih je u kategoriji bez ikakvog obrazovanja, a s rastom nivoa obrazovanja, smanjuje se i procenat nezaposlenih.

Situacija uopšte nije ista kada je reč o ženama. Statistika pokazuje da se najteže zapošljavaju visokoobrazovane žene (od ukupnog broja nezaposlenih žena, trećina ima završen najmanje fakultet), a mnogo se lakše zapošljavaju neobrazovane žene.

Porast evidentiranog nasilja

Od početka primene Porodičnog zakona 2005. godine, iz godine u godinu konstantno raste broj prijava za nasilje u porodici. Žrtve nasilja su u skoro 90 odsto slučajeva žene, a u 94 odsto slučajeva su nasilnici muškarci. Skoro po pravilu je da se nasilje ponavlja iz godine u godinu. Nasilnik je najčešće suprug i roditelj, a ima slučajeva i kad je dete nasilno nad roditeljem. Uglavnom je reč o fizičkom i psihičkom nasilju, a više od polovine počinilaca ima neku vrstu bolesti zavisnosti (alkohol, droga, kocka). Obrazac ponašanja potiče iz prošlosti nasilnika, jer su oni uglavnom i sami bili u disfunkcionalnim porodicama i trpeli nasilje.

Centar za socijalni rad Novog Sada evidentirao je prošle godine 529 žrtava fizičkog nasilja, 61 žrtvu seksualnog nasilja i čak 1.226 žrtava emocionalnog nasilja.

Zbog pretrpljenog nasilja i u nadi da će pronaći spas, 155 žena javilo se ustanovi za neku vrstu pomoći, a 47 žena privremeni spas našlo je u Sigurnoj ženskoj kući. Sa njima je boravilo i ukupno 47 dece.

Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici dovela je do brže reakcije nadležnih organa, a najviše policije, koja je izricala hitne mere i to najčešće zabranu prilaska ženi. Za godinu dana su sudovi i policija izrekli skoro 1.500 hitnih mera.

Porastao je i broj korisnika Sigurne dečje kuće, ustanove u kojoj je boravilo 189 dece. Inače, kapacitet kuće je 18 dece koja borave do šest meseci, a za to vreme im voditelj slučaja pronalazi trajan dom. Deca su uglavnom smeštena zbog bežanja od porodičnog doma i nasilja u porodici.

U Sigurnu dečju kuću su tokom prošle godine smeštena i deca migranti koji su nađeni na granici ili na otvorenom, bez pratnje odraslih. Do avgusta je zbrinuto njih 14 – 12 dečaka iz Avganistana, jedan dečak iz Sirije i jedan dečak iz Palestine. Boravili su u Novom Sadu do otvaranja prihvatnih centara u Kikindi i Krnjači, kada su premešteni.

Inače, korisnici socijalne pomoći i drugih usluga Centra za socijalni rad čine skoro devet odsto ukupnog stanovništva Novog Sada.

Izvor: 021/Gorica Nikolin
Foto: Ilustracija/Pixabay