Početna Gradske teme Svi sektori uključeni u sistem spasavanja ljudi i zaštitu imovine u vanrednim...

Svi sektori uključeni u sistem spasavanja ljudi i zaštitu imovine u vanrednim okolnostima u punoj pripravnosti

skupstina-vojvodine

Pokrajinski štab za vanredne situacije održao je juče sednicu na kojoj je konstatovano da su na teritoriji AP Vojvodine u punoj pripravnosti svi sektori koji su uključeni u sistem spasavanja ljudi i zaštitu imovine u vanrednim okolnostima.

Na sednici kojom je predsedavao komandant Štaba i potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, razmatrana su aktuelna dešavanja na teritoriji AP Vojvodine, uslovljena ekstremno niskim temperaturama i ledenim danima.

Sve nadležne službe kontinuirano prate situaciju na terenu i spremne su da, ukoliko za to bude potrebe, preduzmu sve operativne mere iz svoje nadležnosti, u skladu sa upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na rekama i drugim vodotocima na teritoriji AP Vojvodine 9. januara ove godine uvedena je redovna odbrana od poplava i zagušenja ledom. Svi akteri iz operativnog plana redovne odbrane od poplava i zagušenja ledom su u pripravnosti i dežurstvu.

Prati se situacija na 735 kilometara na svim vodotocima: Dunavu, Savi, Tisi i na kanalima sistema Dunav-Tisa-Dunav. Na snazi je mera zabrana plovidbe. U toku jučerašnjeg dana, probijeni su ledeni čepovi na Savi kod Sremske Mitrovice i na Dunavu kod Novog Sada.

Pokrajinski štab za vanredne situacije pozvao je štabove iz svih 45 lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine da prate stanje i da budu u pripravnosti za slučaj da je potrebno reagovati u vanrednim situacijama, kao i da o svojim aktivnostima izveštavaju Pokrajinski štab.

U slučaju nastanka bilo kakvih problema u lokalnim samoupravama, Pokrajinski štab će im, kako je naglašeno, u svakom trenutku biti na raspolaganju sa svim svojim kapacitetima.

Istovremeno, Štab je zadužio i pokrajinske sekretarijate da sektorski prate stanje kako bi mogli da, ukoliko za to bude potrebe, preduzmu odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti.

O aktuelnim dešavanjima vezanim sa ekstremno niske temperature i, o do sada, preduzetim merama, izveštaje su podneli načelnik Pokrajinskog štaba za vanredne situacije Boban Stevanović, koji je i zamenik načelnika Sektora za vanredne siruacije MUP Srbije, direktor JVP “Vode Vojvodine” Slavko Vrndžić i direktorka JP “Vojvodinašume” Marta Takač.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Vojske Srbije.

Autor: Beta