Početna Gradske teme Traže se lokacije za reciklažna dvorišta u Novom Sadu – rešenje za...

Traže se lokacije za reciklažna dvorišta u Novom Sadu – rešenje za odlaganje baterija i lekova?

0

Radovi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta u Novom Sadu su u toku, a u međuvremenu, Grad će tragati za lokacijama za preostala dva planirana reciklažna dvorišta.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine na tenderu traži uslugu izrade studije za definisanje lokacija dva reciklažna dvorišta.

Traže se potencijalne lokacije za preostala dva reciklažna dvorišta, koja će sa reciklažnim dvorištem na gradskoj deponiji činiti sistem reciklažnih dvorišta. Stavljanje u funkciju ovih pogona značiće unapređenje sistema primarne separacije otpada, ideje od koje bi Novi Sad imao ogromne koristi.

Reciklažna dvorišta trebalo bi da pokrivaju tokove kabastog, ambalažnog i opasnog otpada, uključujući otpad od električne i elektronske opreme, istrošene baterije i akumulatore, otpadno ulje, medicinski i farmaceutski otpad, kao i male količine otpada koji sadrži azbest.

Sistem sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava na reciklažnim dvorištima uključuje kontejnere za sakupljanje posebnih tokova otpada, poput baterija, akumulatora, malih količina farmaceutskog otpada, uprljane ambalaže boja i lakova, deterdženata, pesticida, otpadnog ulja, otpada od električne i elektronske opreme, guma – navodi se u dokumentaciji za ovaj tender Gradske uprave za zaštitu životne sredine.

Prilikom procene lokacije i kapaciteta lokacije za preostala dva reciklažna dvorišta, uprava sugeriše da se predvidi mogućnost postavljanja mesta razmene otpada na lokaciji, tj. infrastrukture za pripremu otpada za ponovnu upotrebu i skladištenje.

Ovaj tender otvoren je za ponuđače do 19. septembra. Nakon što posao bude dodeljen, rok za izradu studije biće 80, a najviše 100 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Podsetimo, izgradnja prvog reciklažnog dvorišta počela je ove godine nakon dugo godina iščekivanja i najava.

Izgradnja je trebalo da počne još davne 2010. godine, kad je tadašnji Fond za zaštitu životne sredine opredelio veliki novac za obaveze “Čistoće”. Posao je počeo, kupljena je skupocena oprema, ugovoreni su radovi, ali je Fond 2012. godine ugašen zbog ustanovljenih finansijskih malverzacija.

U novembru prošle godine, “Čistoća” ovu opremu i dalje ima, ali je upitno da li će biti iskoristiva u pogonu budućeg reciklažnog dvorišta ili će se ući u kupovinu nove opreme.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay