Početna Gradske teme Traži se projektant za novo postrojenje za reciklažu građevinskog otpada

Traži se projektant za novo postrojenje za reciklažu građevinskog otpada

0

Gradska uprava za komunalne poslove traži projektanta planiranog postrojenja za reciklažu građevinskog otpada u Novom Sadu, koji je jedan od koraka ka izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Ovo reciklažno postrojenje nalaziće se na sadašnjoj gradskoj deponiji, gde se nalazi i postrojenje za separaciju i baliranje otpada.

Planirano je da bude površine 4.700 kvadrata.

Zadatak izabranih projektanata biće da definišu na koji način će se građevinski otpad primati u postrojenje, tretirati i potom odlagati, a koristeći sortiranje, drobljenje i prosejavanje.

Konačni proizvod trebalo bi da može da se koristi kao zamena za šljunak u betonskim elementima, objašnjeno je u konkursnoj dokumentaciji ove javne nabavke. Na ovaj način bi se smanjila količina deponovanog građevinskog otpada.

“Bez obzira što se ovakvom upotrebom postižu uštede u primarnim građevinskim materijalima, ono čemu bi trebalo težiti je zatvoreni ciklus u kojem bi se reciklirani agregat koristio u istu svrhu kao i primarni agregat tj. kao osnovni sastojak u spravljanju betona, uz eventualnu potrebu za dodatnom obradom (npr. pranje). Veliki broj završenih, kao i ne manje istraživačkih projekata koji još uvek traju, pokazali su da se reciklirani agregat može koristiti za spravljanje betona. U drugim primenama, reciklirani agregat pojavljuje se kao sastojak nekih drugih građevinskih materijala ili smeša i sredstava za popunjavanje. Ova dostignuća značajna su stavka u postupku upravljanja građevinskim otpadom. Pažnju treba obratiti i na materijale koji se u manjoj meri pojavljuju kao sastojci građevinskog otpada, a to su metali, drvo i plastika. Često će se revitalizacija metala vršiti pre svega zbog njihove tržišne vrednosti. Nakon sortiranja, drvo se može usitniti u iver od kojeg se zatim izrađuju ploče iverice. Recikliranje plastičnih materijala ima smisla jedino ako ne postoji prisustvo zagađujućih primesa, ali se ne predviđa u početnoj fazi”, navodi se u dokumentaciji Gradske uprave.

Rok za podnošenje ponuda u ovoj nabavci je 11. januar 2021. godine.

Izvor: 021
Foto: Pixabay