Početna Gradske teme Traži se projektant za novo postrojenje za reciklažu građevinskog otpada

Traži se projektant za novo postrojenje za reciklažu građevinskog otpada

Gradska uprava za komunalne poslove traži projektanta planiranog postrojenja za reciklažu građevinskog otpada u Novom Sadu, koji je jedan od koraka ka izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Ovo reciklažno postrojenje nalaziće se na sadašnjoj gradskoj deponiji, gde se nalazi i postrojenje za separaciju i baliranje otpada.

Planirano je da bude površine 4.700 kvadrata.

Zadatak izabranih projektanata biće da definišu na koji način će se građevinski otpad primati u postrojenje, tretirati i potom odlagati, a koristeći sortiranje, drobljenje i prosejavanje.

Konačni proizvod trebalo bi da može da se koristi kao zamena za šljunak u betonskim elementima, objašnjeno je u konkursnoj dokumentaciji ove javne nabavke. Na ovaj način bi se smanjila količina deponovanog građevinskog otpada.

“Bez obzira što se ovakvom upotrebom postižu uštede u primarnim građevinskim materijalima, ono čemu bi trebalo težiti je zatvoreni ciklus u kojem bi se reciklirani agregat koristio u istu svrhu kao i primarni agregat tj. kao osnovni sastojak u spravljanju betona, uz eventualnu potrebu za dodatnom obradom (npr. pranje). Veliki broj završenih, kao i ne manje istraživačkih projekata koji još uvek traju, pokazali su da se reciklirani agregat može koristiti za spravljanje betona. U drugim primenama, reciklirani agregat pojavljuje se kao sastojak nekih drugih građevinskih materijala ili smeša i sredstava za popunjavanje. Ova dostignuća značajna su stavka u postupku upravljanja građevinskim otpadom. Pažnju treba obratiti i na materijale koji se u manjoj meri pojavljuju kao sastojci građevinskog otpada, a to su metali, drvo i plastika. Često će se revitalizacija metala vršiti pre svega zbog njihove tržišne vrednosti. Nakon sortiranja, drvo se može usitniti u iver od kojeg se zatim izrađuju ploče iverice. Recikliranje plastičnih materijala ima smisla jedino ako ne postoji prisustvo zagađujućih primesa, ali se ne predviđa u početnoj fazi”, navodi se u dokumentaciji Gradske uprave.

Rok za podnošenje ponuda u ovoj nabavci je 11. januar 2021. godine.

Izvor: 021
Foto: Pixabay