Početna Gradske teme Trening “Primena metodologije lažna sloboda – životni stil bez alkohola”

Trening “Primena metodologije lažna sloboda – životni stil bez alkohola”

centar-za-omladinski-rad-jpg_660x330

Centar za omladinski rad iz Novog Sada od 25. do 29. maja organizuje trening “Primena metodologije lažna sloboda – životni stil bez alkohola”, namenjen predstavnicima udruženja mladih i za mlade, kao i kancelarija za mlade koji sprovode omladinski rad.
Zašto mladi konzumiraju alkohol? Koja je uloga omladinskog rada u prevenciji konzumacije alkohola među mladima? Koja je uloga omladinskih radnika/ca? Da li smo spremni da se odupremo društvenim normama? Šta je metodologija „Lažna sloboda“?

Trening će se baviti gore navedenim temama, a održaće se u Sremskim Karlovcima (Ekološki Centar Radulovački). Troškovi putovanja u vrednosti autobuske karte, smeštaja i hrane su pokriveni od strane organizatora.

Kriterijumi za odabir učesnika su: mogućnost učešća na celokupnom treningu, iskustvo sprovođenja omladinskog rada i direktnog rada sa mladima, spremnost da u okviru svog udruženja/kzm sprovede javnu akciju sa mladima sa primenom metodologije “Lažna sloboda” (uz obezbeđena sredstva od strane organizatora).

Zainteresovani treba da ispune prijavni formular koji se može pronaći na sajtu i Facebook stranici Centra za omladinski rad i pošalju ga na mejl adresu laznasloboda@mail.com do 25. aprila u 12 časova.

Za više informacija dostupni su telefoni 021 2618 597 i 062 478 776, kao i mejl kalaba.vanja@gmail.com.

Projekat je sastavni deo programa švedske organizacije IOGT-NTO koji se sprovodi na 4 kontinenta (Afrika, Amerika, Evropa i Azija), a Centar za omladinski rad je zvanični partner za Srbiju.

Kada je u pitanju konzumacija alkohola, evropski dokumenti prepoznaju mlade kao veoma rizičnu grupu koja je neretko odabrana od strane alkohol industrije kao primarna ciljna grupa. Reklame su upravo prilagođenje mladima, oslikavajući njihov životni stil, želje i potrebe.

Uloga omladinskog rada može da ima značajnu ulogu u prevenciji konzumacije alkohola među mladima. Kroz studiju mapiranja koju je Centar za omladinski rad sproveo u periodu jul -septembar 2014; „Odnos mladih prema alkoholu i presek stanja u programima omladinskog rada“ utvrđeno je da programi omladinskog rada u većini slučajeva adekvatno ne odgovaraju na ovaj problem.

Svega 1/3 udruženja i kancelarija za mlade koji su učestvovali u studiji imaju uspostavljenu politiku u odnosu na promociju zdravih stilova života i specifično u odnosu na konzumaciju alkohola.

Reakcija na konzumiranje alkohola najčešće zavisi od ličnih stavova i vrednosti omladinskih radnika/ca, gde se često nalaze kompromisna rešenja u kojima se i dalje nastavlja sa konzumacijom alkohola.

Nesvesno, omladinski radnici/ce promovišu konzumaciju alkohola putem socijalnih mreža. S obzirom na vrlo tanku liniju između profesionalnog odnosa i prijateljstva sa mladima, omladinskim radnicima/cama je vrlo teško postaviti jasne granice, kaže se u najavi.

Autor i foto: RTV