Početna Gradske teme Tri meseca nakon prvih izmena: Budžet Vojvodine pred novim rebalansom zbog veće...

Tri meseca nakon prvih izmena: Budžet Vojvodine pred novim rebalansom zbog veće naplate poreza

0

Budžet AP Vojvodine će, skoro tri meseca nakon prvog rebalansa, doživeti drugi rebalans za ovu godinu. Pokrajinska kasa sa 77,5 milijardi raste na 81,3 milijarde dinara.

To je rast od 4,94 odsto u odnosu na prvobitno usvojen budžet APV u decembru 2020. godine, a razlog je dobra naplata poreza na dobit, koja je ove godine premašila naplatu iz 2019. godine, pre epidemije kovida-19.

Pokrajina je odlučila da ovaj “višak novca” iskoristi tako što će veće sume opredeliti za otplatu javnog duga Vojvodine – umesto 1,9 milijardi dinara izdvojiće 2,8 milijardi dinara i time, tvrde autori rebalansa, olakšati ovu obavezu za naredne dve godine.

U skladu sa praksom iz prethodnih godina, Pokrajinska vlada nastavlja da povećava svoje budžetske rezerve. Dok će stalna budžetska rezerva ostati 38 miliona dinara, tekuća budžetska rezerva, koja se gotovo stalno eksploatiše i nailazi na kritiku opozicije, raste sa 1,6 milijardi dinara na oko 2,54 milijarde dinara.

Budžetski deficit i ukupan fiskalni deficit utvrđuje se u iznosu od 3,7 milijardi dinara i niži je za oko 800 miliona u odnosu na prethodni rebalans. Deficit će biti pokriven iz primanja od prodaje finansijske imovine i neutrošenog novca iz ranijih godina.

Pojedini sekretarijati mogu da računaju na više novca do kraja godine budući da se pomenuti “višak” opredeljuje i za investicije. Sekretarijat za poljoprivredu imaće 110 miliona dinara za novu aktivnost, a to je izrada tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu za izgradnju Regionalnog sistema vodosnabdevanja “Istočni Srem”. Doduše, umesto 380 miliona dinara, za uspostavljanje automatske odbrane od grada u raketnom centru “Fruška gora” izdvaja se 348 miliona dinara, gde se štedi na kapitalnom održavanju zgrade i objekata.

Sekretarijat za kulturu i javno informisanje imaće malo veći budžet, a dodatni novac iskoristiće za adaptaciju doma kulture u Golubincima, rekonstrukciju doma kulture u Lovćencu i energetsku sanaciju doma kulture u Velebitu.

Sekretarijat za socijalnu politiku uložiće 640.000 dinara u projekat jačanja hraniteljstva u Vojvodini, a sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine će više od 17 miliona opredeliti za projekat unapređenja kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu.

Sekretarijat za privredu je, pak, iz planova izbacio stavku razvoja turističkog potencijala Vojvodine za projektno planiranje u iznosu od 11 miliona dinara.

Sekretarijat za zdravstvo, koji tradicionalno ima veliki budžet, nastaviće sa ulaganjima u infrastrukturu i opremanje ustanova, a raspolagaće sa 1,5 milijardi dinara. Više novca imaće i Uprava za kapitalna ulaganja, koja zadržava planove nabavke dva nova linerana akceleratora za Institut za onkologiju Vojvodine, a povećava budžet za izgradnju Studentskog kulturnog centra i rekonstrukciju Doma za duševno obolele u Čurugu.

Sekretarijat za visoko obrazovanje će, umesto prvobitno planiranih šest miliona, izdvojiti čak 66 miliona dinara za opremanje Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu.

Autori novog rebalansa navode da se pre nekoliko meseci nije moglo tačno predvideti koliki će prihodi od naplate poreza na dobit biti i da li će uopšte biti redovni zbog korone i nestabilnosti privrede.

Bez obira na novu projekciju zasnovanu na relevantnim podacima koja bi pružila osnov za planiranje povećanja prihoda od poreza na dobit u obimu većem nego što je predložen rebalansom (2,85 milijardi dinara), veće uključivanje ovih sredstava u budžet podložno je upravo riziku nepredvidivih okolnosti u kojima se nalazimo. Te okolnosti uslovljene su neizvesnostima usled toka i trajanja pandemije te – s tim u vezi – potrebom za dodatnom pomoći privredi koja bi do kraja godine, zavisno od eventualnih mera, mogla za posledicu da ima manje ostvarenje ovih prihoda (na primer, mera odlaganja plaćanja akontacija poreza na dobit, kao tokom 2020. godine). U slučaju da ostvarenje poreza na dobit premaši iznos koji je u ovom rebalansu predložen, benefit se očekuje u pouzdanijoj osnovi za planiranje javnih politika za narednu budžetsku godinu – navode autori drugog rebalansa.

Razlog za prvi rebalans bio je malo veći iznos prihoda iz prethodnog perioda koji nije bio prenet u ovu godinu, te novac koji je likvidan i može da se koristi, ali nije bio u tom trenutku budžetiran.

Na usvajanju rebalansa u Skupštini Vojvodine, deo opozicije je sredinom juna izneo kritike smatrajući da se planira previsoka budžetska rezerva iz koje Pokrajinska vlada diskreciono deli novac.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay