Početna Gradske teme Trista miliona iz budžeta Grada za JKP “Čistoća”

Trista miliona iz budžeta Grada za JKP “Čistoća”

0

Blizu 300 miliona dinara iz budžeta Grada Novog Sada planirano je za realizaciju Programa investicionih aktivnosti i usluga JKP “Čistoća” u 2019. godini, što je na nivou prošlogodišnjeg iznosa.

Oko 91, 4 miliona dinara predviđeno je za kapitalne subvencije, odnosno za projekat izgradnje reciklažnog dvorišta, te za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju smetlišta u Novom Sadu, kao i za kupovinu dva kamiona za pražnjenje podzemnih kontejnera.

Ugovorom o sufinansiranju projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta izmešu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Fonda za zaštitu životne sredine, Grada i “Čistoće”, u budžet Novog Sada uplaćeno je 30 miliona dinara prošle godine. Budući da planirane aktivnosti nisu završene do kraja godine, preostala četiri miliona dinara namenjena su za nastavak projekta u 2019. godini. Nešto više od 37 miliona dinara predviđeno je za nastavak sanacije, zatvaranja i rekultivacije smetlišta.

“Čistoća” je prošle godine iz gradske kase dobila 50 miliona dinara za kupovinu dva kamiona za pražnjenje podzemnih kontejnera, a isti iznos predviđen je za kupovinu još dva kamiona u ovoj godini.

U usluge koje će Grad “Čistoći” platiti 150 miliona dinara iz budžeta, spada održavanje javne higijene na teritoriji grada, manuelno čišćenje, sakupljanje otpadaka, mehaničko čišćenje, pranje i pražnjenje korpi za otpatke, struganje i uređivanje ivičnjaka, trotoara, parkinga i staza, kao i sakupljanje i odvoženje lišća

Osim toga, za uklanjanje divljih deponija tom preduzeću biće isplaćeno sedam miliona dinara, za održavanje higijene na Petrovaradinskoj tvrđavi 1,3 milion, u međublokovskim prostorima 11,7 miliona, na dečjim igralištima i sportskim terenima 3,7 miliona, a na površinama za izvođenje pasa 890.000 dinara.

Za održavanje javne higijene tokom manifestacija, kao i za vanredno održavanje, izdvojeno je devet miliona, a za održavanje Gradske deponije planirano je oko 15 miliona dinara, kao i osam miliona za rad Zimske službe.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay