Početna Gradske teme U toku prijave za besplatne grupne terapije Savetovališta za mlade

U toku prijave za besplatne grupne terapije Savetovališta za mlade

0

Savetovalište za mlade organizuje grupne terapije u Psihološkom savetovalištu za mlade NSHC-a, Bulevar vojvode Stepe 1, Novi Sad. Učešće na grupnim terapijama je besplatno, rok za prijave je ponedeljak, 27. januar.

Prijave možete izvršiti na broj telefona 063/694-677.

U toku je formiranje iskustvene terapijske grupe, koja okuplja između 6 i 10 članova, oba pola, starosti od osamnaest godina pa naviše. Susreti su planirani dva puta nedeljno u trajanju od 120 minuta, 5 meseci. Planirani termini su od 19 do 21 čas.

Susretanja i kontakt sa drugima su centralna tačka svačijeg života. Pojedinac je uvek član neke grupe, čak i kada naizgled ne pripada nikakvoj grupi ili od nje želi da se distancira. Ono što se dešava u tom prostoru između dve ili više osoba, ne samo da utiče na te osobe, već stvara i njihovu zajedničku realnost. Čovek postaje to što jeste kroz razne odnose u kojima se, tokom života, nađe. Čak i samo postojanje, bez prisustva i potvrde drugog ljudskog bića, može se podvesti pod znak pitanja.

Grupna terapija omogućava svakom članu grupe aktivno učešće, kao i prostor za razumevanje i istraživanje sebe, drugih, međusobne dinamike i procesa koji se odvijaju unutar grupe. Dok u individualnoj terapiji, rad “jedan na jedan“ pojedincu omogućava fidbek samo od terapeuta, grupna dinamika i mreža vidljivih (i manje vidljivih) odnosa u grupi svakom članu omogućava da dobije čitav spektar različitih uvida o sebi samom, ali i o tome kakav utisak ostavlja na druge.

Centralna tačka svakog susreta su aktuelni sadržaji, koje su članovi grupe voljni da podele sa drugima. U tom smislu, rad u grupi se prevashodno tiče odnosa koji se dešavaju u sada i ovde, a korene mogu vući iz lične prošlosti pojedinca. Na taj način, učeći o drugima i njihovim životnim izazovima, snagama, slabostima i dilemama, učimo i o sebi samima, ali i lakše prihvatamo – kako sebe, tako i druge.

Princip atmosfere poverenja, čuvanja tajne i poštovanja tuđih (i svojih) granica, kao i ličnog tempa – od suštinske su važnosti za rad u grupi.

Izvor: NsUživo
Foto: Pixabay