Početna Gradske teme U “Zoohigijeni” u planu nabavka rendgen aparata

U “Zoohigijeni” u planu nabavka rendgen aparata

Za realizaciju Programa investicionih aktivnosti JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad” iz budžeta Novog Sada za 2021. godinu planirano je 145.600.000 dinara, i to za kapitalne subvencije 10.600.000, a za usluge iz delatnosti (hvatanje i prevoz životinja do prihvatilišta, njihovo zbrinjavanje, kontrolu i smanjenje populacije napuštenih životinja, hirurške intervencije) 135.000.000.

Veterinarska ambulanta u prihvatilištu bi trebalo da dobije rendgen aparat, a planirana vrednost opreme iznosi 3.000.000 dinara. Kako je navedeno u Programu investicionih aktivnosti preduzeća, imajući u vidu tehnološki napredak i razvoj veterinarske medicine, ukazala se potreba za nabavkom savremenog digitalnog rendgen aparata s pratećom opremom kojim bi se omogućila brza i tačna dijagnostika.

S obzirom na to da veterinarska ambulata na Futoškom putu 13 ima RTG aparat, obolele životinje u prihvatilištu redovno su odvožene na pregled i dijagnostiku tamo, što je u velikom broju slučajeva kod životinja dovelo do pogoršanja zdrastvenog stanja i uzrokovalo dodatnu patnju i bol.

Planirana je i nabavka specijalizovanog poda za boksove za smeštaj životinja u prihvatilištu (druga faza), čija vrednost je procenjena na 4.100.000 dinara.

U planu je i nabavka specijalizovanog poda za boksove za smeštaj životinja u Prihvatilištu (druga faza), čija vrednost je procenjena na 4.100.000 dinara. Kako se navodi u Programu, na postojećem betonskom podu u boksovima za smeštaj životinja oštećen je površinski sloj zbog svakodnevne dezinfekcije, pranja i čišćenja hemijskim sredstvima, i on se pokazao nepraktičnim i neprihvatljivim s aspekta zaštite zdravlja životinja. S obzirom na to da pod u boksovima treba da bude siguran i od ekološki prihvatljivih materijala lakih za održavanje i otpornih na urin, grebanje, ugrize i razne supstance koje se redovno koriste za tretman životinja ili čišćenje prostora, ukazala se potreba za njegovom zamenom. Nabavkom i postavljanjem specijalizovane vrste poda u boksove obezbediće se bolji uslovi za držanje i zdravstvenu zaštitu životinja koji nisu bili obuhvaćeni prvom fazom. U planu je da se nabavi i postavi metalna ograda i paneli za istrčavalište za pse u Prihvatilištu, čija vrednost je 3.500.000 dinara.

Postojeći prostor za istrčavanje pasa predstavnja celinu koja nije izdeljena na više manjih istrčavališnih jedinica, a koji se pokazao nefunkcionalanim i neprihvatljivim s aspekta bezbednosti i zaštite zdravlja životinja i ljudi. Nabavkom i postavljanjem metalnih ograda i panela na istrčavalištu omogućilo bi se pregrađivanje prostora u više manjih celina, čime bi se značajno povećala funkcionalnost prostora, bezbednost životinja prilikom istrčavanja i omogućilo efikasnije, brže i bezbednije obavljanje svakodnevnih poslova zaposlenih u Prihvatilištu, kao i volonterskih aktivnosti.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay