Početna Gradske teme Učešće JP “Srbijašume” na međunarodnom sajmu “Lorist” u Novom Sadu

Učešće JP “Srbijašume” na međunarodnom sajmu “Lorist” u Novom Sadu

srbija-sume_1474982772_670x0

Ove godine, JP SRbijašume će dvadesetpetogodišnjicu preduzeća obeležiti na Sajmu lova, ribolova i sporta LORIST, atraktivnom izložbenom postavkom i predstavljanjem poslovnih rezultata i projekata na svom štandu u petak, 30. septembra u 12 sati.

Na Sajmu “Lorist” JP “Srbijašume” će javnosti predstaviti Marka Neškovića, zaposlenog u našem preduzeću, koji je u Poljskoj na XXXI Svetskom prvenstvu šumskih radnika sekača motornom testerom u pojedinačnoj konkurenciji, u disciplini kresanje grana, osvojio srebrnu medalju.

Javno preduzeće “Srbijašume” je vodeće preduzeće u Republici Srbiji u gazdovanju šumama, upravljanju lovištima i zaštićenim područjima. Poslovanje preduzeća je usmereno ka potrebama društva i zahtevima vremena u kome živimo, kao i izgradnji moderne, tržišno orijentisane i profitabilne kompanije. Poslovna strategija, misija i vizija su usklađeni sa planovima i politikom Vlade Republike Srbije.

Briga o prirodnim resursima kroz tzv. sistem integralnog gazdovanja predstavlja temelj naše uspešnosti i društvene odgovornosti prema sadašnjim i budućim generacijama.

Povereno gazdovanje na 900.000ha državnih šuma i 44 lovišta koja se prostiru na 490.000ha, upravljanje sa 101 zaštićenim područjem na površini od 260.000ha i korišćenje četiri ribarska područja, zahteva veliko znanje, stručnost i veliki rad.

Poslednjih godina pored šumarstva kao osnovne delatnosti, velika pažnja se posvećuje razvoju lovstva, ribarstva, turizma i ostalih pratećih delatnosti, koje u našem društvu dobijaju svakim danom sve više na značaju, kao delatnosti koje posebno doprinose razvoju ruralnih područja.

U lovištima JP “Srbijašuma” u toku lovne godine organizuje se lov krupne i sitne divljači, gde je posebno atraktivan lov evropskog jelena, srneće divljači, divlje svinje, divokoze i fazana. Pored organizacije lova u lovištima se organizuje i smeštaj lovaca turista u 20 lovačkih kuća, sa kapacitetom od 250 ležajeva. JP “Srbijašume” poseduje dva objekta za smeštaj turista na Kopaoniku i Zlataru, tokom čitave godine.

JP “Srbijašume” je privremeni korisnik četiri ribarska područja na vodama Save, Dunava, Velike Morave, Mlave i nekih jezera, kao i šest ribarskih područja koja se nalaze u okviru zaštićenih dobara. Na vodama Save i Dunava organizuje se privredni i rekreativni ribolov, dok se na Velikoj Moravi, Mlavi i nekim jezerima,kao i ribolovnim vodama u okviru zaštićenih područja organizuje isključivo rekreativni ribolov po posebnim programima.

Kao društveno odgovorno preduzeće, uvažavajući da šume imaju ekološki, ekonomski i društveni značaj, svake godine JP “Srbijašume” izvrši sadnju preko 7 miliona šumskih sadnica, koje proizvodi u 24 rasadnika.

U delu zaštite životne sredine JP “Srbijašume“ upravlja sa 101 zaštićenim područjem u Srbiji na površini od 261.946,78 hektara, što ga čini najvećim upravljačem zaštićenih područja u Srbiji, sa oko 50% ukupne zaštićene površine.

Veliku pažnju stručne službe JP Srbijašume posvećuju realizaciji projekata koji imaju širok društveni značaj. Na sajmu “Lorist” predstavićemo projekte iz delatnosti lovstva, ribarstva i šumarstva. Posebno ističemo projekat: “Uzgajališta divlje svinje Borošnica” na planini Troglav, projekat “Reintrodukcije evropskog jelena na planini Jastrebac”, projekat “Jedno drvo za jednog ratnika“na teritoriji cele Republike Srbije, projekat “Reprocentar za proizvodnju i uzgoj mlađi autohtonih vrsta riba na reci Tološnici”. Svi navedeni projekti imaju veliki značaj, jer direktno doprinose razvoju Republike Srbije i lokalnih zajednica.

Foto: Promo