Početna Gradske teme Udruženje studenata sa invaliditetom: Informacije dostupne svima

Udruženje studenata sa invaliditetom: Informacije dostupne svima

Članovi Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom (NSUSI) pokrenuli su projekat snimanja i objavljivanja video-zapisa da bi budućim studentima i onima koji već pohađaju nastavu na Univerzitetu u Novom Sadu važne informacije o uslovima studiranja bile dostupne na lak način, u svakom trenutku, gde god se nalazili, za šta je potreban samo pristup internetu.

Ta ideja je oduvek postojala, a potreba za takvim rešenjem znatno se povećala tokom pandemije koronavirusa – kazala je predsednica Novosadskog udruženja studenata s invaliditetom Ana Ilić. – Imali smo tu sreću da je i Pokrajinski sekreta­rijat za viso­ko obrazovanje i naučno­istraživačku delatnost prepoznao važnost tog projekta i podržao nas u stvaranju uslova za njegovu realizaciju – .
U prvom video-snimku objavljenom na Jutjub kanalu NSUSI, članovi Udruženja naveli su da je procenat akademski obrazovanih osoba s invaliditetom mali, za šta postoji mnogo razloga – izdvajaju se oni arhitektonske, finansijske i socijalne prirode.

Što se tiče socijalnih prepreka, osobe s invaliditetom vrlo često upadaju u zamku neke vrste „samoispunjavajućeg proročanstva”, pri čemu im okolina zbog ovih ili onih razloga ne pruža dovoljnu podršku i ne hrani njihove ambicije – istakla je Ana Ilić. – To je najviše zbog toga što u našem društvu i dalje vlada iracionalni stav da od osoba s invaliditetom ne treba mnogo očekivati jer one nisu u stanju da ispune ta očekivanja – .

Kako je naglasila, osobe s invaliditetom koje odrastaju u takvoj klimi ne daju sebi priliku da upisom na studije preuzmu aktivnu ulogu u radu na svojoj budućnosti. Pri upisu na fakultet može i postojati strah da studenti s invaliditetom neće moći da pristupe toj zgradi ili nekom od spratova, kao i da neće imati pristup različitim oblicima asistivne tehnologije.

Jedan od glavnih problema je nedovoljna informisanost o pravima koje osobe s invaliditetom imaju – rekla je Ana Ilić. – Kada je u pitanju pristupačnost obrazovnih ustanova u Novom Sadu, može se reći da postoji dobra volja da se na tome radi, ali i da je dosta već urađeno po tom pitanju – .

Većina fakulteta ima rampe koje korisnici kolica mogu koristiti da bi ušli, a postoje i liftovi. Po rečima Ane Ilić, iako ima napretka, još uvek postoji prostor za rad, najviše jer postoje primeri obrazovnih institucija gde je postojanje volje iskazano samim postojanjem rampe za kolica, ali je njen korisnik ograničen na nastavu koja se odvija u prizemlju, zbog nepostojanja liftova.

Cilj video-zapisa je da njima obuhvatimo sve aspekte studentskog života, ili većinu, ali i da budu edukativnog karaktera za osobe bez invaliditeta – kazala je Ana Ilić. – Želimo da javnosti prikažemo čitav spektar osobina ličnosti, interesovanja, ambicija i planova za budućnost koje studenti mogu imati – .

NSUSI ima više od 90 članova, i, kako je kazala naša sagovornica, nadaju se da će ih u budućnosti biti više, budući da s novim članovima dolaze i nove ideje.

Kolege studenata s invaliditetom treba da znaju da oni ne očekuju da budu tretirani kao porcelanske lutke s kojima ne treba uspostavljati kontakt da ne bi slučajno bili povređeni ili uvređeni – objasnila je Ana Ilić. – Jednostavno, treba da slušaju svoju intuiciju i da nikako ne dozvole da ih stereotipi ili strah od nepoznatog koštaju jednog prijateljstva – .

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Pixabay