Početna Gradske teme Uređenje parka između Novog naselja i Detelinare ulazi u drugu fazu

Uređenje parka između Novog naselja i Detelinare ulazi u drugu fazu

Prva faza radova na uređenju parka koji se nalazi između Nove Detelinare i Novog naselja završena je ove godine, kada je započeta druga.

Po rečima članice Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mire Radenović, izgra­đene su pešačke staze i deo platoa, fontana na ulazu u park, koja je podrazumevala građevinske radove i hidro­mašinske instalacije, zatim javni toalet s prostorom za odlaganje mehanizacije, kanalizaciona i vodovodna mreža. Osim toga, napravljeni su i zalivni sistem, bunar, javno osvetljenje unutar parka, elektroenergetske i telekomunikacione instalacije.

– U drugoj fazi će se raditi projektna dokumentacija za fontanu u centralnom delu, pešačke staze i preostali deo platoa i urbani mobilijar – kaže Mira Radenović. – Kada se steknu uslovi, pristupiće se realizaciji planiranih sadržaja. Po završetku druge faze, biće kompletno realizovano parterno uređenje parka, dok će završne radove na ozelenjavanju izvesti JKP „Gradsko zelenilo”, u skladu s Projektom pejzažnog uređenja parka kroz treću fazu radova, koji se finansiraju novcem Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Kako kaže, osim aktivnosti na izgradnji i uređenju parka, završena je i izrada tehničke dokumentacije za obodne saobraćajne površine, odnosno saobraćajnice, parkinzi i pešačke staze, vodovod i kanalizacija. Takođe će se raditi i javno osvetljenje oko parka, kao bitan elemenat za funkcionisanje parka.

– U sklopu izgradnje obodnih saobraćajnica planirano je da se izgradi jedna sa zapadne strane, koja bi išla do perionice i predstavljala produžetak Ulice Milana Ješića Ibre – kazala je Mira i dodala: – Takođe, planirana je saobraćajnica s istočne strane prema Bulevaru Evrope. Njihova širina iznosi šest metara, a ukupna dužina 750 metara, a pešačke staze oko parka ukupno su duge 900 metara. Osim toga će se graditi parking duž zapadne i istočne sao­braćajnice, vodovodna i kana­lizaciona mreža, kao i javno osvetljenje kandelaberskog tipa.

Ukupna površina parka je 34.951 kvadratni metar, s po­vršinom zelenila od 27.831 kvadrata. Izgradnja i uređenje novog parka severno od Ranžirne stanice i Ulice Radomira Raše Radujkova realizuje se u skladu s Urbanističkim projektom koji je 2015. godine izradilo Javno preduzeće „Urbanizam”.

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo” je 2016. godine izradilo Projekat pejzažnog uređenja parka, a 2017. godine su realizovane prve dve faze projekta, zahvaljujući novcu Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. U okviru toga, obavljeno je geodetsko snimanje terena, iskrčeno je šiblje i podrast, uklonjena su oštećena i suva stabla, kao i ona koja nisu bila u skladu s Projektom. Uklonjeni su neplodna zemlja i šut, nasut humus na površine namenjene zelenilu i zasađeno je 216 stabala lišćarska i četinara.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay