Početna Gradske teme Usavršavanje primarnih poljoprivrednih proizvođača

Usavršavanje primarnih poljoprivrednih proizvođača

poljoprivredni fakultet

Uprava za privredu Grada Novog Sada je zaključila ugovor sa Univerzitetom u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet Novi Sad, koji će držati obuku poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Grada Novog Sada za 2015. godinu kako bi se upoznali sa aktuelnim temama u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Obrazovanje i usavršavanje primarnih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Grada Novog Sada je planirano kao realizacija mere Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2015. godinu i vršiće se po unapred utvrđenom programu. Neke od tema koje će se obrađivati biće značaj osiguranja u poljoprivredi, profitabilnost poljoprivredne proizvodnje, prednosti organizovanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača u cilju efikasnije proizvodnje i povećanja konkurentnosti i druge.

Cilj obrazovanja i usavršavanja primarnih poljoprivrednih proizvođača je obezbeđivanje višeg nivoa znanja iz navedenih tematskih oblasti, čime im se pomaže u vođenju i unapređenju poljoprivrednih gazdinstava i nastupanju na tržištu.

Obuka će se odvijati petkom u periodu od 16.00 do 18.00 časova u prostorijama mesnih zajednica na teritoriji Grada Novog Sada, i to:

– Futog – 11.12.2015. i 25.12.2015. godine
– Kać– 11.12.2015. i 25.12.2015. godine
– Kisač (Klub poljoprivrednika) – 15.01.2016. i 29.01.2016. godine
– Sremska Kamenica – 15.01.2016. i 29.01.2016. godine

Predavači će obezbediti video prezentacije koje će pratiti svako predavanje. Nakon završetka obuke Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet Novi Sad će izdati odgovarajuće uverenje o pohađanju obuke za sve polaznike koji su odslušali većinu predavanja.

Autor: NsHronika.rs