Početna Gradske teme Uskoro podnošenje zahteva za finansijsku podršku porodicama sa decom upisanom u privatne...

Uskoro podnošenje zahteva za finansijsku podršku porodicama sa decom upisanom u privatne vrtiće

0

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom (“Službeni list Grada Novog Sada”, br. 68/17, 42/18 i 58/19) pravo na finansijsku podršku može da ostvari porodica sa decom uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu koja su upisana u predškolsku ustanovu na teritoriji Grada Novog Sada čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice.

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se od 1. do 31. avgusta 2020. godine, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove.

Zahteve podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji od ranije upisane dece, s obzirom da rešenje o pravu na finansijsku podršku važi do 31. avgusta 2020. godine.

Finansijsku podršku roditelj može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Obrasci zahteva mogu se preuzeti u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1. ili na sajtu Grada www.novisad.rs u sekciji Dokumenti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

S obzirom da je Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, uz dopis, prosledila putem mejla, svim predškolskim ustanovoma na teritoriji Grada Novog Sada čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, obrazac zahteva za 2020/2021. godinu, roditelji dece mogu zahteve preuzeti i u predškolskoj ustanovi u koju je dete upisano.

U skladu sa članom 34. Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, finansijska podrška isplaćuje se u tekućem mesecu za prethodni mesec, uz dokaz o uplati roditelja na tekući račun privatne predškolske ustanove i overen mesečni izveštaj privatne predškolske ustanove o prisutnosti dece za svako dete koje ostvaruje finansijsku podršku (SPD obrazac).

Izvor: NsUživo
Foto: Pixabay