Početna Gradske teme Uskoro potpuna revitalizacija Dunavskog parka: “Ledena šuma” neće odložiti radove

Uskoro potpuna revitalizacija Dunavskog parka: “Ledena šuma” neće odložiti radove

0

Već početkom decembra mogli bi da krenu obimni radovi u Dunavskom parku, koji podrazumevaju potpunu rekonstrukciju jezerceta, kanalizacije i sistema za zalivanje.

“Gradsko zelenilo” upravo putem javne nabavke traži izvođača radova na revitalizaciji Dunavskog parka, a kako navode u preduzeću, ugovor sa najpovoljnijom firmom koja ispunjava sve uslove trebalo bi da bude potpisan do kraja novembra.

Dunavski park je “zreo” za ozbiljne radove s obzirom na to da je postojeća kanalizacija dotrajala, kao i obloge na velikom jezeru, sistem punjenja i pražnjenja velikog i malog jezera, a potrebno je postaviti novu i funkcionalnu crpnu stanicu.

“Trasa novoprojektovane kanalizacije se jednim delom poklapa sa trasom postojeće kanalizacije, uz pridodati deo novoprojektovane trase. Izrada nove kanalizacione mreže obuhvata i rekonstrukciju priključaka. Pod priključcima podrazumevaju se veze cevovoda sa ispusnim građevinama za pražnjenje velikog i malog jezera. Revitalizacija velikog jezera podrazumeva zamenu obloge jezera, izgradnju ispusne građevine kao i ulivnog šahta za punjenje jezera, a revitalizacija malog jezera podrazumeva zadržavanje postojeće obloge jezera, izgradnju ispusne građevine i povezivanje postojećeg cevovoda za punjenje na hidrantsku mrežu zalivnog sistema. Zbog neadekvatnih gabarita za novoprojektovani sistem, projektovana je nova crpna stanica adekvatnog gabarita, prema usvojenoj mašinskoj opremi”, navode za 021 u “Zelenilu”, a to je pojašnjeno detaljno i u konkursnoj dokumentaciji za ovu javnu nabavku.

Na pitanje novinara da li će postavka manifestacije “Ledena šuma”, koja zauzima oko trećine parka, otežati ili odgoditi radove koje “Zelenilo” planira, u preduzeću navode da se to neće dogoditi.

“Postavka Ledene šume neće odložiti realizaciju navedenih poslova jer su oni planirani da se rade fazno s obzirom na to da podrazumevaju radove na prostoru čitavog parka, tako da će period mirovanja vegetacije u parku biti iskorišćen da radovi, koji su planirani, budu završeni do proleća, kada će građani moći u potpunosti da uživaju”, kažu u “Zelenilu”.

Radovi u parku trajaće najduže četiri meseca, a izvođač će biti odabran 18. novembra.

Izvor: 021
Foto: Printscreen