Početna Gradske teme Usvojena odluka o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine

Usvojena odluka o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine

0

Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su odluku o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine i ukidanju dosadašnjeg VIP fonda. Od prisutnih 109 poslanika, 78 je glasalo za osnivanje, 27 je bilo protiv, dvoje je bilo uzdržano, dok dvoje nije glasalo. Amandmane koje je na predlog pokrajinske skupštinske odluke podneo pokrajinski poslanik Nenad Borović, Skupština nije prihvatila.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da će cilj Razvojne agencije Vojvodine biti da daje konkretne finansijske podsticaje u otvorenom, transparantnom modelu za novo zapošljavanje u Vojvodini.

Kako je rečeno na sednici, Razvojna agencija Vojvodine će biti pravni sledbenik VIP Fonda. Osniva se u cilju podrške razvojnoj politici Pokrajinske vlade i stvaranju boljih uslova za brži privredni razvoj Pokrajine, kao i radi pružanja podrške javnim politikama u skladu sa zakonom.

Na sednici je najavljeno da će Razvojna agencija Vojvodine u punom kapacitetu početi da funkciše već za mesec dana, po završetku formalnih procedura oko registracije, pripajanja VIP Fonda i drugih formalnosti. Razvojna agencija Vojvodine će imati manje od 30 zaposlenih i neće biti novog zapošljavanja. Na čelu agencije biće dosadašnja direktorka VIP fonda Nataša Pavićević Bajić, a kasnije će se aktima Agencije detaljno odrediti način i uslovi izbora direktora.

Imaće četiri segmenta. Jedan, veoma važan, biće vezan za strategijska istraživanja i za inovacije. Drugi će biti vezan za saradnju sa Razvojnom agencijom Srbije, sa državnim i međunarodnim fondovima, u funkciji razvoja AP Vojvodine. Treći će biti vezan za saradnju sa lokalnim samoupravama i baziraće se na promociji potencijala a četvrti segment će biti vezan za pripremu konkretnih podsticaja.

Razvojna agencija Vojvodine će promocijom potencijala i pripremom dokumentacije za podsticaje pokretati proceduru. Na razdelima nadležnih pokrajinskih sekretarijata biće otvoren konkurs za dodelu sredstava. Sekretarijati će na osnovu Zakona o ulaganjima i pripremljene procedure dodeljivati sredstva, koja će biti obezbeđena garancijom poslovne banke. Ceo proces će nadzirati skupština agencije, koju čini Pokrajinska vlada, a redovne godišnje izveštaje razmatraće Skupština Vojvodine.

Autor: 021.rs/razvoj
Foto: Skupština Vojvodine