Početna Gradske teme Uz Radnički univerzitet u Novom Sadu moguća gradnja zgrade sa šest spratova

Uz Radnički univerzitet u Novom Sadu moguća gradnja zgrade sa šest spratova

0

Izmene i dopune plana detaljne regulacije bloka Radnički univerzitet u Novom Sadu tiču se objekata u Ulici vojvođanskih brigada broj 11 i 13.

Planirano je 20.867 m2 bruto namenjenih stanovanju (285 stanova za 790 stanovnika) i 24.910 m2 bruto poslovanju. Ukupno je planirano 156 parking mesta, od čega 95 u garažama.

Na lokalitetu u Ulici vojvođanskih brigada broj 11, nakon formiranja građevinske parcele, planira se izgradnja objekta spratnosti do Po+P+6 (pov.7). U okviru povučene etaže moguće je formirati jednu stambenu jedinicu. Završnu, povučenu sedmu (7.), etažu formirati u zoni uličnog korpusa objekta, pozicioniranu i povučenu u odnosu na susedni objekat i glavnu uličnu fasadu.

Obavezna je izgradnja podzemne garaže ispod cele parcele. Potrebno je obezbediti jedno i po parking mesto za jedan stan. Parkiranje je moguće dodatno rešiti i u prizemnom delu dvorišnog krila.

Iznad podrumske garaže planira se formiranje uređene površine kao zelenog krovnog vrta sa minimalno 20% ozelenjene površine.

Izvor: Ekapija
Foto: Prinscreen / Google Maps