Početna Gradske teme Veliko interesovanje za novi smer Jovine gimnazije

Veliko interesovanje za novi smer Jovine gimnazije

Više od 120 učenika prijavilo se za novi smer za hemiju i biologiju, namenjen darovitim učenicima, u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”. Smer se otvara naredne školske godine. …
Od septembra, počeće nova školska godina za novonastale srednjoškolce. Nova školska godina, novi drugari i novi razredni starešina, a u Jovinoj gimnaziji i novootvoreni smer za biologiju i hemiju.

Veliki odziv i zainteresovanost za smer, prijatno je iznenadio.

„Postoji još u nekolicini škola u Srbiji ali u Vojvodini jedino u našoj gimnaziji, znači, to je smer koji ima za cilj da odškoluje učenike koji već sad znaju da će njihova naredna akademska usmerenost biti ka medicini, biologiji, hemiji, tehnološkom fakultetu, zatim, poljoprivredi, veterini”, kaže Maja Milutinović, školski psiholog.

Budući đaci mogu očekivati pojačanu nastavu iz biologije i hemije kroz teorijske i praktične časove. Pored novog smera, posebno nadareni đaci će imati mogućnost da biraju smerove za informatiku i računarstvo, fiziku kao i bilingvalne smerove sa dvojezičnom nastavom na srpskom i drugom stranom jeziku.

„Ono što je najsvežije je i najnovije, pored ovog smera za biologiju i hemiju, jeste takođe, smer međunarodne mature, za koji će, za koji se već učenici koji su završili dva razreda srednje škole mogu prijaviti kod nas u gimnaziji da polažu prijemni ispit i da svoje školovanje, znači 3. i 4. razred, nastave na tom smeru”, dodaje Maja Milutinović.

Priliku da pokažu svoje znanje, osmaci će imati 1. juna za kada je zakazan prijemni ispit. Rešavaće test iz biologije, hemije ili oba predmeta.

Ulaganje u školovanje i izbor srednje škole predstavlja važnu stancu u daljem obrazovanju mlade osobe.

Izvor: RTV
Foto: Pexels