Početna Gradske teme “Vodovod i kanalizacija“: Poslato više od 2.000 opomena za dugovanja

“Vodovod i kanalizacija“: Poslato više od 2.000 opomena za dugovanja

0

JKP “Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad počelo je juče, 2. oktobra sa slanjem opomena pred isključenje svim korisnicima koji ne izmiruju svoje dospele obaveze za utrošenu hladnu vodu u zakonskom roku. Takođe, poslate su i onim korisnicima koji imaju potpisane sporazume o reprogramu, a po njima ne postupaju.

Opomene su poslate na više od 2.000 adresa, poslovnim potrošačima, ali i korisnicima u individualnom tipu stanovanja.

Reč je i o višegodišnjim potrošačima – dužnicima, kao i potrošačima koji imaju dugovanja novijeg datuma. Upozorenja se šalju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda (Sl. list Grada Novog Sada br: 60/10; 8/11 – ispr. i br. 38/2011). Nesavesni građani će, najranije u roku od 48, odnosno 72 sata, od dana prijema upozorenja, biti privremeno isključeni sa javnog sistema vodovoda i kanalizacije. Troškove isključenja odnosno ponovnog priključenja na mrežu snosi sam korisnik. Oni će mu biti naplaćeni prilikom uključenja, kad izmiri sva dugovanja, što u skladu sa zakonom podrazumeva i pripadajuću kamatu i obračunati PDV. Ukoliko dužnik želi da izbegne ove troškove, u roku od 24 sata, od prijema obaveštenja, treba da plati dug.

Neizmirene obaveze mogu da se plate svakog radnog dana, od 8 do 14 sati, na blagajni preduzeća, koja se nalazi u prizemlju SPENS-a, preko puta ulaza na zatvorene bazene ili uplatom na tekuće račune: 105 – 32308 – 08, kod AIK banke a.d. Niš, filijala Novi Sad ili uplatom na tekući račun 340 -11018190 – 50 kod Erste banke.

Za sve dodatne informacije potrebno je doći u Službu naplate i potraživanja, u Masarikovoj 17 ili pozvati broj telefona 021/488-33-77.

Izvor: NsUživo
Foto: Pixabay