Početna Gradske teme Za sređivanje Ulice Stevana Doronjskog oko 16,7 miliona

Za sređivanje Ulice Stevana Doronjskog oko 16,7 miliona

0

Planom generalne regulacije, u Ulici Stevana Doronjskog predviđena je gradnja unutarblokovske saobraćajnice, parkinga, pešačkih i biciklističkih staza, te je Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala tender za izvođača.

Procenjeno je da će ti radovi koštati gotovo 16,7 miliona dinara bez PDV-a, a planirana je i nova infrastruktura, poput vodovoda i kanalizacije, kao i javna rasveta, ali i odgovarajuća saobraćajna signalizacija.

Reč je, inače, o prvoj fazi radova, budući da na svim parcelama koje su obuhvaćene planskom dokumentacijom, nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi.

Kako je u tenderskoj dokumentaciji objašnjeno, u Ulici Stevana Doronjskog nije asfaltiran kolovoz, a u punoj širini izrađen je od drobljenog kamenog agregata. U skladu s planskom dokumentacijom predviđena je saobraćajnica dužine oko 180 metara, s tim da će u prvoj polovini biti široka 5,50 metara, odnosno pet metara u drugom delu. Kolovoz je na mestima ukrštanja sa Bulevarom Jaše Tomića zaobljen, sa “lepezama” prečnika sedam metara.

Predviđena je upravna šema parkiranja, a projektant je idejnim rešenjem, sa severoistočne strane, prevideo izgradnju parking postora i trotoara celom dužinom saobraćajnice, međutim, zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, u dogovoru s investitorom, biće uređeno osam mesta (4,5 dž 2,5 metara), na početku saobraćajnice, i trotoar. Preostale površine će, kako je navedeno, biti izgrađene u nekoj od narednih faza, nakon rešavanja imovinsko-pravnih-odnosa.

Između parkinga i objekata su predviđene pešačke staze, a širina trotoara varira u zavisnosti od raspoloživog prostora. Planirane su saobraćajnice i biciklističke staze od asfalt-betona, dok će na parkinge i trotoare biti ugrađen behaton.

Na oko metar i po od regulacije ulice planiran je vodovod, koji bi trebalo da bude priključen na onaj u Rumenkačkoj, na uglu s Bulevarom Jaše Tomića. Ukupna dužina novoprojektovane trase je 234 metra, s tim da je krak u Ulici Stevana Doronjskog oko 146 metra, dok je drugi, dužine 84 metra, predviđen na Bulevaru Jaše Tomića.

Kanalizacija je projektovana ispod planirane saobraćajnice i to sredinom desne kolovozne trake, i, kako se iz tenderske dokumentacije može primetiti, biće priključena na šaht u Rumenačkoj ulici. Ulica Stevana Doronjskog nema izlaz na Partizansku, a budući da objekat na uglu te i Rumenačke i Partizanske ulice ima obezbeđen kanalizacioni priključak u Partizanskoj, ostali će biti povazani na novoprojektovanu kanalizaciju. Ukupna dužina planirane kanalizacije je 243,5 metara, s tim da je krak u Ulici Stevana Doronjskog 145 metara, odnosno onaj na Bulevaru Jaše Tomića – 98,5 metara.

Ulica Stevana Doronjskog predstavlja vezu Partizanske i Bulevara Jaše Tomića i ne spada u glavne gradske saobraćajnice. U prvoj fazi projektovana je kao “slepa” ulica, dok će u drugoj biti povezana s Partizanskom. Kako je u tenderskoj dokumentaciji objašnjeno, na kraju ulice postavljena su četiri metalna stubića, na međusobnom rastojanju od 1,75 metara, kako bi se sprečio prelaz vozila preko zelene površine.

Ponude na tender Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije dostavljaju se do 5. marta, a najviše 25 dana nakon toga biće doneta odluka o dodeli ugovora ili, pak, obustavi postupka. Imajući u vidu sve rokove, radovi, bi mogli da počnu na proleće, a trajaće, kako je navedeno, najviše 150 dana.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: