Početna Gradske teme Zahtevi po meri: Temerin traži da projektant prečistača otpadnih voda ima teretna...

Zahtevi po meri: Temerin traži da projektant prečistača otpadnih voda ima teretna vozila i bušilicu

0

Opština Temerin raspisala je javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije kanalizacione mreže i idejnog rešenje za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Iako je nabavka pokrenuta još u junu ove godine, a rok je bio 9. avgust, na Portalu javnih nabavki se ova ponuda još uvek vodi kao otvorena, rok za podnošenje nije promenjen, a na veb prezentaciji same opštine nema nikakvih informacija o tenderu.

Procenjena vrednost postupka je 11 miliona dinara, a kako se može videti u zahtevima za pojašnjenje, jedan od potencijalnih ponuđača izneo je utisak da se ovaj novac, odnosno posao, “namešta” za neku firmu.

“Stiče se utisak da su zahtevani uslovi napravljeni po meri određenog ponuđača, s obzirom na to koliko su detaljno navedene karakteristike svih uslova, a da nimalo nisu usklađene sa projektnim zadatkom”, piše u zahtevu.

Jedan od kriterijuma koji je povod za ovakav stav je zahtevana tehnička opremljenost. Od ponuđača se, naime, traži da ima bušeću garnituru i najmanje dva teretna vozila. Nejasno je, međutim, zašto bi firma izabrana za izradu projekta morala da ima ovakvu opremu.

Ponuđač koji je skrenuo pažnju na ovaj kriterijum zahtevao je da se isti izostave iz uslova, ali su iz opštinske uprave odbili to, tvrdeći da je navedena oprema neophodna za terenska ispitivanja.

Od ponuđača se zahteva i da je u periodu od poslednje tri godine, do dana objave konkursne dokumentacije izradio minimum dva projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, minimalno šest projekata hidrotehničkih instalacija i minimum tri geomehanička elaborata.

Novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda trebalo bi da se nalazi na istom mestu na kome je trenutno prečistač, koji već godinama unazad nema kapaciteta da primi dodatne otpadne vode iz naselja Bački Jarak i Sirig, zbog čega je često dolazilo do pucanja cevi i izlivanja vode.

Projektant bi trebalo da isplanira oko 18.500 metara dužine kanalizacione mreže u Sirigu, Bačkom Jarku i Temerinu.

Inače, izgradnja prečistača u Temerinu najavljivana je još 2018. godine, a do danas u ovaj posao nije uložen ni dinar.

Tada je najavljeno i da će Ministarstvo zaštite životne sredine pokriti većinu troškova izgradnje (300 miliona dinara), dok je lokalna samouprava trebalo da učestvuje u projektu sa 120 miliona. Početak radova bio je predviđen za početak 2019. godine, a očekivano trajanje radova je dve godine, što znači da bi prečistač, do danas, već trebalo da bude izgrađen.

Za prvu fazu radova u budžetu za 2019. godinu prvobitno je planirano 40 miliona dinara (plus po 140 miliona u naredne dve godine). Ovaj budžet doživeo je dva rebalansa, a drugi je smanjio davanje za ovu svrhu u 2019. godini na samo 20 miliona.

Ni tih 20 miliona nije utrošeno, a, kako se može videti u završnom računu Opštine za 2020. godinu, umesto planiranih 122 miliona koje je Opština dobila od Ministarstva, za prečistač je utrošeno nula dinara. Zapravo, na čitavu stavku upravljanja otpadnim vodama potrošeno je samo 744.000 dinara i to samo na analizu otpadnih voda. Ništa nije uloženo u održavanje postojećeg prečistača koji se u prošlosti već kvario.

U budžetu za tekuću godinu navodi se da se za ovaj kapitalni projekat izdvaja 242 miliona dinara ove godine, dok će se u 2022. za njega utrošiti 180.000 dinara. Međutim, nigde u planovima javnih nabavki se ova stavka ne navodi, tako da je moguće da će novac ponovo biti prebačen u narednu godinu, a ovaj projekat ponovo odložen.

Opština je jednom čak pokušala i da preusmeri sredstva namenjena za prečistač za preuređenje centra, ali je taj projekat oboren na sudu.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay