Početna Gradske teme Živeti uspravno!

Živeti uspravno!

osoba-sa-invaliditetomNa dan, 27. jula 1990. usvojen je Zakon o Amerikancima sa invaliditetom, koji je definisao pojam diskriminacije po osnovu oštećenja ili smanjenja sposobnosti, mere za njeno sprečavanje i sankcionisanje i standarde pristupačnosti. Ovaj dokument ( http://www.ada.gov/) značajan je po tome što je proistekao iz delovanja pokreta za građanska prava osoba sa invaliditetom u SAD-u, što je process podržao veliki broj donosilaca odluka I predstavnika/ca drugih zainteresovanih strana I što je uticao na nacionalno zakonodavstvo drugih zemalja na polju definisanja prava osoba sa invaliditetom.

Povodom jubileja, Džudit Hjuman, jedna od najakttivnijih učesnika u procesima razvoja pokreta i usvajanju ovog I dokumenata koji su prethodili, izjavila je na primeru pokreta za građanska prava u SAD-u, da promene doći preko noći. Doći će kad ljudi postanu dosledni i ne budu samo gledali probleme već rešenja i budu postali deo rešenja

Ambasada SAD-a podržala je predlog projekta ULOGA OSOBA SA INVALIDITETOM U ISTORIJI RAZVOJA POKRETA ZA GRAĐANSKA PRAVA Centra ŽIVETI USPRAVNO kojim je predviđeno emitovanje dokumentarnog filma ŽIVOTI VREDNIJI ŽIVLJENJA autora Erika Njudela na RTS-u u drugoj polovini septembra ove godine. Film prati razvoj pokrreta u SAD-u od 1945. do 26. jula 1990. Zbog tekuće procedure izbora uprave i urednika RTS-a u Filmakoj redakciji predloženo nam je da termin emitovanja zatražimo krajem avgusta, o čemu ćemo naknadno obavestiti javnost. U septembru će takođe, film biti dostavljen univerzitetima I trima nacionalnim organizacijama osoba sa invaliditetom koji će nakon toga, uz Centar I Novosadsku novinarsku školu, imati mogućnost da ga prikazuju u edukativne svrhe.

U petak, 24. jula ove godine Grad Novi Sad uplatio je odobrena sredstva za servis personalnih asistenata za prvih 6 meseci ove godine. Time je obezbeđen preduslov da 27. jula započne trodnevna obuka za personalne asistente po akreditovanom program Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške. Po projektu, obuka je bila planirana za april, ali je nismo mogli sprovesti pre završetka konkursne procedure I potpisivanja ugovora sa Gradskom upravom za socijalnu zaštitu.

Sredstvima odobrenim od strane Uprave i Ambasade omogućeno je zapošljavanje 6 asistenata/kinja i obuka kroz koju će u ovom prvom terminu prijavilo 15 sadašnjih i prethodnih asistenata.
Na ovaj istorijski dan i uoči obuke kojom će se u formalnom smislu zaokružiti process započet novembra 2008, očekujemo da Grad Novi Sad dosredine septembra, kada će biti 15 godina od otvaranja savetovališta ŽIVETI USPRAVNO iz koga je proistekao Centar, uvede servis personalnih asistenata u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada kako bi se omogućilo njeno direktno fnansiranje. Projektnim je obuhvat korisnika jako mali, nemoguće ga je unapred planirati kao ni predvideti kada će početi I koliko će trajati procedura odobravanja, što je dovelo do toga da obuka koja sutra počinje, npr, kasni skoro godinu i po dana u odnosu na vreme kada je Centar podneo zahtev za licencu kao pružalac ove usluge, da su, što je poznato javnosti, asistenti prošle godine 8 meseci bili bez zarade I zdravstvenog osiguranja. Ove godine je to izbegnuto zahvaljući tome što je Ambasada Kraljevine Norveške, u cilju podrške inicijativi da se usluga održi, obezbedila sredstva za 2 mesečne plate asistentima u periodu april-septembar ove godine I obezbedili smo još dve donacije za prošlu I početak ove, čime je prvih pola godine premošteno. I dalje ostaje manjak od 900.000,00 dinara za 2013. godinu koji se mora pokriti u što kraćem roku. U suprotnom će doći do ponovne blockade od strane Poreske uprave. Od ovIh sredstava, iznos od 390.000,00 dinara čine pozajmljena sredstva koja je trebalo da budu vraćena u aprilu prošle I februaru ove godine. Centar je prethodne tri nedelje bio u blokadi zbog duga prema Hotelu CENTAR iz juna 2013. i prema Poreskoj upravi koja je odobrila privremenu deblokadu do 31. oktobra ove godine. Ne bismo imali uslov za privremenu deblokadu da Hor “Sv. Stefan Dečanski” na koncertu održanom 22.7. u Muzeju Vojvodine nije prikupio sredstva kojima je pokriveno zvećanje na poreski dug od 5% I naknada Narodne banke Srbije. Dug prema Hotelu CENTAR sa kamatom I sudskim troškovima vraćen je ličnim donacijama I Participacijom članica I korisnica Centra. Mimo ovoga ima još dosta stavka koje treba da se pokriju I za koje na dnevnoj osnovi Centru prete tužbe ili su već podnete.

Navedeno je vezano za procese koji su posledica projektnog finansiranja usluga koje su ljudima potrebne 365 dana godišnje i oslonjenosti na alternativne donacije koje su u prethodne dve godine višestruko smanjene.

Autor: Novine Novosadske