Početna Intervju dana Dalibor Rožić: Misija gradske vlasti Novog Sada je da kulturu stavi u...

Dalibor Rožić: Misija gradske vlasti Novog Sada je da kulturu stavi u službu ukupnog razvoja naše sredine

O čuvenom epitetu srpske Atine, koji je Novi Sad kao glavni grad Vojvodine proslavio na polju kulturnog turizma, pisao je istoričar Jovan Deretić u svom udžbeniku “Istorija srpske književnosti”, sa kojom su se susreli mnogi studenti humanističkih nauka. Bogatstvo kulturne baštine Novog Sada i raznoliki manifestacioni život našeg grada, koji cirkuliše tokom čitave godine i koji je iznedrio mnoge prestižne manifestacije, poput modnog festivala Serbia Fashion Week, svrstali su Novi Sad na mapu najposećenijih svetskih destinacija, koju rado obilaze turisti iz različitih krajeva sveta. Zahvaljujući velikom prilivu inostranih turista i kulturnom bogatstvu, Grad se kandidovao za evropsku prestonicu kulture i tu titulu osvojio je za 2021. godinu. O stanju u kulturi na području Novog Sada za naš portal govori član gradskog veća za kulturu mr Dalibor Rožić.

Ovog meseca se obeležava jubilej Srpske nedelje mode, koja je za pet godina postojanja, uspela da mapira Novi Sad na karti evropskih modnih dešavanja. Kada je Gradska uprava Novog Sada prepoznala ovu novosadsku modnu manifestaciju kao nacionalno kulturno dobro i odlučila da finansijski podrži projekat?

Serbia fashion week jedna je od manifestacija koja privlači pažnju šire domaće i inostrane javnosti, i koja mnogo doprinosi vidljivosti Novog Sada. Osim što promoviše naše talentovane umetnike, i dovodi u Novi Sad i Srbiju najrelevantnija imena iz sveta mode i dizajna, ona predstavlja i atrakciju u turističkom smislu pa se njen značaj reflektuje na više aspekata. Grad to prepoznaje i nastoji da na adekvatan način podrži takve i slične događaje. Od osvajanja titula Evropske prestonice kulture i Omladinske prestonice Evrope, sve aktivnosti povezane sa kulturom, umetnošću, mladima posebno dobijaju na značaju, kao i koncepti koji ujedinjuju različite umetničke i kulturne forme. SFW jeste takav program i Grad može samo da nastavi da ga podržava.

Kako biste ocenili stanje kulture u Novom Sadu budući da je naš grad izabran za evropsku prestonicu kulture 2021?

Novi Sad je poslednjih godina učinio značajnije pomake u oblasti kulture. Usvojena je Strategija kulturnog razvoja koja pokriva desetogodišnji period, kao i Akcioni plan koji konkretizuje aktivnosti na implementaciji Strategije. Osnovane su dve nove ustanove kulture – Dečji kulturni centar i Kulturni centar u Rumenki. Takođe, počela je realizacija projekta revitalizacije stare industrijske zone tzv. Kineske četvrti koja će biti pretvorena u omladinsko-kreativni polis, i sve to pokazuje da je reč o suštinskim kvalitativnim promenama koje će imati dugoročne povoljne posledice za kulturu i razvoj grada uopšte. Takođe resorna Gradska uprava unela je novine i u forme interkulturalnog dijaloga i komunikacije sa svim zainteresovanim akterima kulturne scene, pa tako funkcioniše i Forum za kulturu koji redovno zaseda i nastoji da opštim konsenzusom dođe do najadekvatnijih rešenja važnih pitanja u kulturi. Sve što činimo, činimo rukovodeći se principima demokratičnosti, participativnosti i transparentosti, i smatram da je to najvažnije, a naša misija je da kulturu stavimo u službu ukupnog razvoja naše sredine.

Koje sve kriterijume jedna metropola kao što je Novi Sad mora da zadovolji kako bi stekla uslove za status evropske prestonice kulture?

Na aplikaciji, kojom smo se kandidovali za EPK i kojom smo i osvojili tu titulu za 2021. godinu, radio je tim sačinjen od široke lepeze stručnjaka i kulturnih poslenika, među kojima su bili predstavnici javnih državnih ustanova i službi ali i NVO sektora. Sinergija, koja je tako nastala, dala je pozitivan rezultat, a osnova na kojoj je sve bazirano jeste Novi Sad kao multikulturalna sredina sa izuzetno bogatom kulturnom baštinom, i kao grad koji mnogo polaže na kulturu, i koji nije slučajno poneo epitet – srpska Atina.

Šta je planirano od konkursnih aktivnosti iz oblasti kulture Grada Novog Sada za naredni period?

Kada je reč o projektnom finansiranju i sufinansitranju u oblasti kulture Gradska uprava za kulturu je konkurse podelila u nekoliko ključnih oblasti u nastojanju da obezbedi što ravnopravnije uslove za sve potencijalne učesnike. Tako postoje konkursi u oblastima nematerijalno kulturno nasleđe, savremeno stavarlaštvo, izdavaštvo, sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi, i sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata. Svi konkursi za 2018. godinu su realizovani, komisije intenzivno rade na odlučivanju, a rezultate možemo očekivati u maju.

Autor: Anđela Zec
Foto: Fondacija EPK 2021