Početna Aktuelno “Svet u 2021.”: Darija Kisić Tepavčević – Glavni cilj će biti zaštita...

“Svet u 2021.”: Darija Kisić Tepavčević – Glavni cilj će biti zaštita najranjivijih grupa

0

„Svet u 2021.“ jedna je od najstarijih konferencija kompanije Color Media Communications i već je postala prepoznatljiva kao događaj koji zatvara tekuću godinu zaključcima o političkom, poslovnom, i društvenom ambijentu Srbije i otvara pitanja od značaja u narednoj godini.

Konferencija će se održati 15. decembra 2020. u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Zbog epidemiološke situacije u zemlji svi zainteresovani gledaoci događaj će moći da prate online preko live streama na Youtube i Facebook kanalu Color Media Communications.

Učesnici konferencije, ove godine će, kroz panele i studije slučaja pokušati da daju odgovore na pitanja sa kakvim se izazovima susreće zatvorena Evropa, kakve su posledice globalne pandemije na svetsku ekonomiju i kako je prevazići, sa čime se susreo zdravstveni sektor globalno i lokalno, kakve su posledice pandemije na ranjive grupe u društvu kao i kakva je kultura u doba pandemije.

Ovim povodom, naša sagovornica bila je prof. dr Darija Kisić Tepavčević, Ministarka za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja.

– U 2020. godini, kao i čitav svet, suočili smo se sa velikim izazovom, epidemijom kovida-19. Pred nama su zadaci čija će realizacija doprineti kvalitetu života naših građana, a važan korak biće kreiranje zakonskog okvira za njihovo sprovođenje – poručuje Darija.

Kako će izgledati borba protiv epidemije u 2021. i šta se nalazi od prioriteta na vašoj agendi?

– Ova godina je gotovo u potpunosti posvećena borbi protiv korona virusa, a Srbija je uspela da se sa tim problemom bori efikasnije nego neke druge bogatije i razvijenije zemlje EU. Nabavili smo hiljade novih respiratora, stotine hiljada testova, izgradili nove laboratorije, bolnice i tako višestruko povećali kapacitet našeg zdravstvenog sistema.

Borba protiv korona virusa biće glavni izazov i u 2021. godini. Zato je Vlada Srbije kao glavni prioritet postavila brigu o zdravlju građana i jačanje našeg zdravstvenog sistema. Suočavanje sa kovidom-19 nije samo na zdravstvenom planu već i na ekonomskom i socijalnom. Zato su pred našim Ministarstvom veliki izazovi, a istovremeno i odgovornost.

Kako izgleda primena Zakona o radu, posebno sada u izmenjenim uslovima poslovanja?

– Pandemija kovida-19 veoma je uticala na uslove života i rada i zato je naše Ministarstvo predlagalo određene mere Vladi Srbije i vršilo pojačani inspekcijski nadzor, radi obezbeđivanja poštovanja mera i preporuka nadležnih državnih organa kako bi se suzbila pandemija, s jedne strane, i zaštitila prava zaposlenih u najvećoj mogućoj meri, s druge strane.

Vlada je posebnu pažnju posvetila zaposlenima koji su neposredno učestvovali u borbi protiv kovida-19 kako bi mogli da ostvare svoja osnovna prava iz radnog odnosa, kao što je, na primer, produženje mogućnosti korišćenja dela godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja ove godine. Takođe, Vlada je usvojila zaključak kojim se preporučuje poslodavcima da izmene opšti akt (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) ili da ugovorom o radu utvrde pravo na naknadu zarade u visini od 100% za slučaj oboljenja zaposlenih od kovida-19, ili mere izolacije ili samoizolacije, ako je bolest nastupila ili je mera izrečena u vezi sa redovnim obavljanjem radnih zadataka. Ova mera je usvojena u posebnim kolektivnim ugovorima u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, prosvete, kulture i dr.

Što se tiče nadzora nad primenom Zakona o radu, treba reći da su od januara do novembra 2020. godine inspektori rada izvršili ukupno 57.465 inspekcijskih nadzora, od kojih 29.520 u oblasti radnih odnosa. Prilikom izvršenih nadzora, zatekli su 5.712 lica na radu na crno. To je za 54% manje nego u istom periodu prošle godine. Treba reći i da su posle preduzetih mera inspektora rada poslodavci zasnovali radni odnos sa 71% lica od ukupnog broja onih koji su zatečeni na radu na crno.

Dokle se stiglo sa izradom Nacionalne strategije o ekonomskim migracijama za period 2021–2027. godine?

– Vlada je 27. februara 2020. godine usvojila Strategiju o ekonomskim migracijama za period 2021–2027. godine i time pokazala spremnost za sistemsko rešavanje pitanja ekonomskih migracija.

Opšti cilj strategije je stvaranje privrednog i društvenog ambijenta za usporavanje odlaska radno sposobnog stanovništva, jačanje veza sa dijasporom, podsticanje povratnih i cirkularnih migracija, kao i privlačenje stranih državljana različitih obrazovnih profila.

Strategija takođe definiše posebne ciljeve. Među njima su – izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta za praćenje i unapređenje kvaliteta podataka o ekonomskim migracijama; unapređenje uslova života i rada u privrednom i društvenom sektoru; usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama privrede, sa akcentom na praćenje inovacija koje nosi sa sobom četvrta industrijska revolucija. Strategija prepoznaje i značaj unapređenja saradnje dijaspore i matice i podsticanje transnacionalnog preduzetništva. Među ciljevima je i stvaranje uslova za praćenje, podsticanje i podršku cirkularnim i povratnim migracijama, kao i stvaranje uslova za efikasnije upravljanje unutrašnjim migracionim tokovima. U toku je i izrada Akcionog plana za sprovođenje Strategije, koji će definisati konkretne mere, kao i sredstva za realizaciju.

Koji će biti ključni izazovi za vaše ministarstvo sledeće godine?

– Epidemija kovida-19, sa kojom ćemo se očigledno boriti i u narednoj godini, odavno je prevazišla zdravstvena pitanja, a uključila i socijalnu i ekonomsku komponentu. Stoga, naši glavni ciljevi će biti usmereni ka brizi i zaštiti najranjivijih grupa stanovništva kako bismo im pružili podršku kroz sve aktivnosti našeg Ministarstva.

Pred nama su zadaci čija će realizacija doprineti kvalitetu života naših građana, a važan korak biće kreiranje zakonskog okvira za njihovo sprovođenje. S tim u vezi, izaći ćemo sa nacrtima zakona koji se tiču socijalne karte i sezonskog zapošljavanja, kao i zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. U planu su i aktivnosti koje će značiti podršku i olakšice socijalno najugroženijim i najosetljivijim kategorijama stanovništva.

– U planu su i aktivnosti koje će značiti podršku i olakšice socijalno najugroženijim i najosetljivijim kategorijama stanovništva – ističe Darija Kisić Tepavčević.

Generalni pokrovitelj događaja je kompanija Mozzart. Konferenciju su podržali: Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i spocijalna pitanja Republike Srbije, Evropska investiciona banka, Srbijagas, Coca Cola i NCR.

Više informacija se nalazi na sajtu: www.communications.rs/svetu2021

Ukoliko ste zainteresovani da pratite događaj možete se registrovati putem linka.