Početna Intervju dana Urbanistička straža: Jedino zajedničkim zalaganjem za kolektivni cilj možemo dovesti do promena...

Urbanistička straža: Jedino zajedničkim zalaganjem za kolektivni cilj možemo dovesti do promena koje želimo da vidimo

0

Sa željom da probude uspavanu svest svojih sugrađana te ih podstaknu na aktivno učešće u stvaranju gradske prostorne politike, Društvo arhitekata Novog Sada pokrenulo je ambiciozan i hvale vredan projekat Urbanistička straža koji nas je podsetio da naš glas ima svoju težinu i da može biti dovoljno jak da podstakne izvesne promene. O tome zašto je i kako nastala Straža, na koji način pomaže našim sugrađanima da se uključe u procese urbanističkog planiranja, i razlozima zbog kojih je važno da to zaista i učine govorili smo sa predstavnicom ovog tima Violetom Stefanović.

Kako se i zašto rodila ideja koja stoji iza projekta Urabnistička straža?

– Projekat je nastao sa ciljem da obezbedi trajan i organizovan format za jednu od najvažnijih i društveno najodgovornijih aktivnosti koja se već godinama odvija. Govorimo o aktivnoj ulozi Društva arhitekata Novog Sada u polju praćenja zvaničnih procesa urbanističkog planiranja u Novom Sadu, kao i spremnost da interveniše i učestvuje u gradskim planerskim procedurama. Smatrali smo da je važno da oformimo interdisciplinarni tim koji bi na različite načine mogao da isprati promene u gradu, kao i da podrži napore građana da učestvuju u stvaranju budućnosti svog grada.

Šta je to tačno što naši sugrađani mogu da očekuju od Urbanističke straže?

– Tim Urbanističke straže je na raspolaganju građanima za svaku vrstu pitanja i brige koju imaju povodom planova koje izrađuje JP “Urbanizam”. Kroz uspostavljanje internet prisutnosti u vidu Facebook stranice, kao i putem posebnog odeljka na web stranici Društva, pokušavamo da povećamo dostupnost i preglednost informacija koje se tiču planiranih prostornih izmena. Naši sugrađani mogu da nas kontaktiraju direktno preko Facebook-a ili slanjem poruke na našu e-mail adresu: urbanisticka.straza@gmail.com. Stupanjem u kontakt sa nama, dobijaju partnera koji će im pomoći davanjem stručnih saveta u pogledu analiziranja planova, ukazivanja na promene koje planovi donose, upućivanja u sam proces učestvovanja u gradskoj prostornoj politici… U suštini, naši sugrađani zaista mogu očekivati našu potpunu podršku pri svakom njihovom koraku koji za cilj ima stvaranje dijaloga između izrađivača planova i građana.

Na koji način Novosađani mogu da učestvuju u zvaničnoj gradskoj prostornoj politici? Šta je prvi korak koji treba da načine na tom putu?

– Urbanistički planovi koji su u izradi moraju da prođu određeni niz koraka pre nego što budu zvanično usvojeni. Jedan od najbitnijih jeste period u kom je plan izložen na javnom uvidu (postoji rani javni uvid i javni uvid). Javni uvid traje u proseku dve nedelje ili čak mesec dana i u tom periodu se sa internet stranice JP „Urbanizam“ može preuzeti tekstualna i grafička dokumentacija vezana za određeni plan. Takođe, u tom istom vremenskom roku, omogućena je predaja primedbi. Primedbe mogu da podnose svi građani, a forma je slobodna – bitno je samo da se jasno referišu na plan i njegove celine, kao da je i tačno naslovljena. Nakon perioda javnog uvida i obrađivanja primedbi koji sledi, zakazuje se javna sednica na kojoj se mogu čuti odluke o prihvatanju ili odbijanju primedbi uz njihova obrazloženja, te je važno da građani koji su ih podneli budu i prisutni. Na internet stranici Društva arhitekata Novog Sada, u odeljku Urbanističke straže, dostupne su primedbe koje smo mi predali u prethodnom periodu, tako da pozivamo građane da ih iskoriste kao referentni primer prilikom sastavljanja svojih primedbi.

Zašto je to važno?

– Aktivno učestvovanje građana u zvaničnoj gradskoj politici povećava uticaj krajnjih korisnika prostora na sam proces formiranja tih prostora. Participativnim pristupom, kreirajući kvalitetan dijalog, smanjuje se „jaz“ između onih koji prostor projektuju i onih koji ga koriste, što neminovno povećava njegovu adekvatnost u pogledu odgovaranja na zahteve korisnika i ispunjavanja potrebnih funkcija. Izuzetno je važno da građani iskoriste mogućnost učešća u gradskoj planerskoj praksi, kako bi se grad menjao u skladu sa njihovim sadašnjim, ali i budućim potrebama.

Kakav je odziv naših sugrađana? Da li postoji spremnost da se odbrani javni interes kada je reč o prostoru grada?

– Naš projekat je izuzetno dobro prihvaćen od strane naših sugrađana, što ukazuje na njihovo interesovanje i motivaciju da se uključe u gradsku prostornu politiku. Stiče se sve jači utisak da građani Novog Sada sve više postaju svesni toga da moraju da se zalažu za svoj grad, što se prepoznaje kroz različite akcije, skupove i inicijative koje se formiraju na svim gradskim područjima, a koje imaju zajednički cilj u vidu poboljšavanja životnih uslova i očuvanja zelenila.

Nedavno ste skrenuli pažnju na problem obesmišljavanja urbanističkih planova, te činjenicu da je investitorima omogućeno da pod okriljem zakona sprovode svoju volju u velikoj meri. Kako tome stati na put?

– Kroz aktivno praćenje urbanističkih planova postaje evidentno da su neke prostorne odluke donete u skladu sa privatnim, a ne javnim interesima. Zloupotreba pojmova poput „opštegradski i linijski centar“ koji ima svoje uporište u Generalnom Urbanističkom planu Novog Sada, a koji se, prevođenjem u planove generalne i detaljne regulacije, koristi u drugačijem kontekstu, samo je jedan od primera na koji način se uspostavlja takozvani „investitorski urbanizam“. Naš projektni tim se trudi da ovakva zapažanja podeli sa građanima, u nadi da će se podići njihova svest o tome na koje se sve načine kreiraju urbanistički planovi. Kako je formalni proces ulaska u dijalog sa izrađivačima planova upravo kroz podnošenje primedbi koje smo ranije spominjali, izuzetno je bitno reagovati na sadržaj planova koji nije u skladu sa objektivnom ili čak zakonitom planerskom praksom. Nadamo se da će se kroz porast broja ljudi koji se zalažu za promene u načinu na koji se formiraju urbanistički planovi, kroz porast primedbi, akcija, i kroz udruživanje građanja oko zajedničkog cilja – budućnosti Novog Sada, praksa urbanističkog planiranja vratiti isključivo u službu javnih interesa.

Da li smatrate da projekti poput ovog mogu da osujete pokušaje malverzacija kojih u ovoj oblasi, kao i u većini drugih svakako ima?

– Projekat Urbanističke straže bi bilo jako teško sprovesti da naš tim ne veruje u to da su promene moguće. Svakako, nije dovoljno aktivno učešće jedne grupe ljudi, akcenat leži na saradnji sa građanima Novog Sada. Jedino zajedničkim zalaganjem za kolektivni cilj možemo dovesti do promena koje želimo da vidimo. Smatramo da se isto odnosti i na sve druge oblasti – najbitnije je uspostaviti međugrađansku i međuinstitucionalnu saradnju u svim poduhvatima koji za krajnji cilj imaju stvaranje bitnih promena.

Kakve aktivnosti možemo očekivati od vas u predstojećem periodu?

– Urbanistička straža će nastaviti sa svojim radom kao i do sada, u nadi da će nam se što više građana pridružiti u zalaganju za stvaranje kvalitetnih prostornih promena u gradu. Ova 2020. godina je posebno značajna u pogledu urbanističkog planiranja jer ističe period važenja Generalnog urbanističkog plana Novog Sada. Generalni urbanistički plan predstavlja najbitniji planski dokument svakog grada i predviđa period od 10 godina, a prema njemu se usklađuju svi drugi planovi nižeg reda (planovi generalne i detaljne regulacije). Informisanje građana o važnosti donošenja novog Generalnog urbanističkog plana Novog Sada biće nam jedna od prioritetnih aktivnosti ove godine, a pokušaćemo da maksimalizujemo participaciju građana u dijalogu i diskusiji koja će se baviti svim onim potrebama koje bi taj plan, odnosno Novi Sad, trebalo da ispuni u narednoj deceniji.

Autor: Marija Milošević
Foto: Privatna arhiva/Društvo arhitekata Novog Sada