Početna Intervju dana Vukašin Grozdanović: OPENS predstavlja temelj održive omladinske politike Novog Sada

Vukašin Grozdanović: OPENS predstavlja temelj održive omladinske politike Novog Sada

Nepunih mesec dana prošlo je od svečane ceremonije proglašenja Novog Sada za ovogodišnju Omladinsku prestonicu Evrope, a o kriterijumima koje je naš grad nakon drugog konkurisanja uspeo da ispuni za osvajanje ove prestižne titule, zainteresovanosti novosadskih omladinaca za doprinos projektu “OPENS” i prepoznatljivosti potencijala ovog projekta u lokalnoj zajednici govori u ekskluzivnom intervjuu za NsHroniku prvi čovek OPENS-a Vukašin Grozdanović.

Novi Sad je ove godine, nakon drugog konkurisanja, osvojio titulu Omladinske prestonice Evrope koju dodeljuje Evropski omladinski forum i time je otvorio svoj prostor za privlačenje mnogobrojnih omladinaca. Koje kriterijume je bilo neophodno ispuniti za osvajanje ove prestižne nagrade od Evropskog omladinskog foruma budući da tokom prvog konkurisanja nismo uspeli da postanemo Omladinska prestonica Evrope?
– Prilikom apliciranja grad kandidat mora da popuni aplikacioni formular sa odgovarajućim aneksima. U formularu predstvaljaju svoj grad, aktivnosti i programe za mlade, istoriju omladinske politke i načine kako će u narednom periodu doći do unapređenja kao i razloge zašto baš taj grad treba da bude odabran. Rok za podnošenje obično bude do februara. Nakon toga specijalno formiran žiri odabere pet najboljih aplikacija koji imaju četiri meseca da na osnovu dobijenih komentara unaprede svoje aplikacije. Nakon toga, šalju se unapređene aplikacije, žiri ih ponovo pregleda kao i specijalne fokus grupe koje formira forum, tada daju svoje komentare i gradovi imaju još dva meseca da predaju finalnu aplikaciju. Poslednja faza jeste prezentacija gradova pred žirijem i donošenje konačne odluke u novembru. Tu svečanu ceremoniju obično organizuje grad koji je sledeće godine prestonica mladih pa smo mi 2018. godine organizovali ceremoniju dodele titule za 2021 godinu.
– Prve godine kandidature ušli smo u Top pet gradova, ali je Kaškaiš odneo titulu. Nakon toga rađena je evaluacija procesa, aplikacije i postavljen temelj za naredni pokušaj. Na osnovu evaluacije žirija, komentara i evaluacije omladinskih organizacija iz Novog Sada, komunikacije sa gradom i upravom aplikacija za 2019. godinu je unapređena i na kraju i nagrađena. Cela aplikacija se nalazi na našem sajtu. Važno je naglasiti da su aplikaciju pisali mladi, omladinski radnici, predstavnici organizacija i stručnjaci i da je u partnerstvu sa OPENS-om sprovodi preko 50 partnera.

U protekloj godini je u aktivnostima pod okriljem projekta OPENS učestvovalo preko 75.000 omladinaca posredstvom 42 omladinska udruženja koja su deo projekta. Koje programske aktivnosti su novosadske omladince najviše interesovale za angažman?
– Novosadski omladinci najviše su bili zainteresovani za sledeće delove OPENS programa: festival Blokstok, radionice sa marginalizovanim grupama, BIMUN konferencija, ledena aktivacija u okviru klizališta Ledena šuma, omladinski info centar i platforma poslovi za mlade, rad sa neformalnim grupama mladih i za mlade kroz projekat Lokomotiva i mnoge druge delove programa. Pored ovoga, OPENS je okupio značajan broj mladih ljudi kroz Omladinski klub, kao i kroz Festival boja, OPENS state of EXIT zonu, konferenciju Startapuj se!, OPENS dane sa propratnim aktivnostima, OPENS Free Day, kao i veliki koncert koji je pratio ceremoniju otvaranja.

O značaju OPENS-a se u nekoliko navrata u medijima govorilo, a značaj se, između ostalog, ogleda u unapređenju omladinske politike i podsticaju volonterizma kao omladinski-korisnog rada. Uzimajući u obzir sve segmente značaja OPENS-a , u kojoj meri je posmatrajući iz vašeg koordinatorskog ugla novosadska omladina zainteresovana da da svoj doprinos daljem razvoju ovog projekta evropskog ranga?
– Mislim da su itekako zainteresovani što se ogleda u broju poziva, poruka i željama za saradnju koje dnevno dobijamo kao i broju mladih koji je učestvovao u programima. Naravno da treba da informišemo još veći broj mladih o programima, aktivnostima i mogućnostima za uključivanje kako bi se još više mladih uključilo. Ne samo uključilo već i kako bi bili i kreatori sadržaja i programa što nam je krajnji cilj. Važno je da mladi budu kreatori programa i aktivnosti za mlade u saradnji sa odraslima i stručnjacima kao i da učestvuju u procesima donošenja odluka. Kada to učinimo i veći broj mladih učestvuje u programima i aktivnostima.

Koliko ste zadovoljni prepoznatljivošću potencijala OPENS-a od strane novosadske lokalne zajednice na osnovu onoga što ste u prilici da čujete u svakodnevnoj komunikaciji sa Novosađanima?
– Zadovoljan sam, a takođe smatram da imamo još prostora da se više povežemo. Ova titula je velika prilika za međusektorsko povezivanje i postavljanje temelja održive omladinske politike.

Vaš tim je ove godine obnovio ugovore o programskoj saradnji sa 42 omladinska udruženja. Koji programski noviteti nas očekuju u narednom periodu i na koji način svi motivisani omladinci, kojima je neophodno sticanje prvog radnog iskustva, mogu postati deo OPENS-ove priče?
– Organizacije sa kojima sarađujemo svoje programe grade tokom tri godine, počeli smo 2018. godine i svi programi traju do 2020. godine. Noviteti će se oslikavati u uključivanju više mladih, rastu i razvoju programskih ideja i efektivnijoj implementaciji. Ove godine ćemo otvoriti Youth Polis, omladisnki centar koji će biti centar za sve omladinske organizacije u Novom Sadu, koji prati i naš Omladinski klub koji cele godine ima aktivnosti za sve mlade u Novom Sadu, kao i bazu aktivnih volontera, gde svako ko želi može da se uključi i da svoj doprinos, ali isto tako i stekne značajna iskustva. Očekuju nas i mnogi festivali, javni događaji, od kojih možemo da izdvojimo Startapuj se! Vol. 2, OPENS dane, Festival svetla, OPENS Car Cinema i mnoge druge.

Autor: Anđela Zec
Foto: Privatna arhiva