Početna IT & Business Online konferencija “Neka pravda vlada” u sredu, 25. novembra

Online konferencija “Neka pravda vlada” u sredu, 25. novembra

0

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji uz podršku kompanije Color Media Communications, organizuje završnu konferenciju, na kojoj će stručnjaci predstaviti pet analiza izrađenih u okviru projekta “Neka pravda vlada“, u sredu, 25. novembra, sa početkom u 10.30h, preko platforme Zoom.

Na konferenciji će biti reči o tome zašto je vladavina prava najvažnije poglavlje u pregovorima sa EU i kako na svakodnevni život građana, životni standard, poslovanje privrede i ukupan razvoj naše zemlje utiče nedostatak vladavine prava u bilo kojoj politici.

Poštovanje i sprovođenje principa vladavine prava je osnovni preduslov demokratskog i stabilnog društva, što je posebno važno za Srbiju u kontekstu procesa integracije u Evropsku uniju. Stoga je projekat “Neka pravda vlada” imao za cilj da okupi širu stručnu zajednicu i da ukaže građanima na potrebu razumevanja i značaja Vladavine prava i osnovnih prava (Poglavlje 23) u Pregovaračkim poglavljima Politika konkurencije (Poglavlje 8), Energetika (Poglavlje 15), Socijalna politika i zapošljavanje (Poglavlje 19), Životna sredina i klimatske promene (Poglavlje 27), Zaštita potrošača i zdravlja (Poglavlje 28).

Imajući u vidu da građani često nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima, kako zbog čestih izmena zakona tako i zbog neadekvatnog informisanja javnosti, što realizaciju tih prava dovodi u pitanje, potrebno je kontinuirano unapređivati obaveštenost građana o njihovim pravima i o raspoloživim mehanizmima za zaštitu tih prava. Nacionalni konvent upravo radi na tome i članice njihovih Radnih grupa svojim brojnim aktivnostima i projektima nastoje da to stanje unaprede. Sve aktivnosti projekta “Neka pravda vlada”, kao i ove završne konferencije, usmerene su u tom pravcu.

Međusobna povezanost Vladavine prava i osnovnih prava sa ostalim Pregovaračkim poglavljima dotiče mnoge oblasti društva, stoga je ovo otvoren poziv da u radu konferencije uzmu učešće pojedinci i organizacije iz najšireg društvenog kruga, kao npr. preduzetnici, privrednici, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici sindikata, donosioci odluka, predstavnici medija i organizacija civilnog društva, koje su zainteresovane za ova pitanja, ali i svi oni koji smatraju da mogu doprineti kvalitetu diskusije, razmene znanja, informacija i povezivanja.

Link za prijavu na konferenciju nalazi se OVDE.

Sve detalje u vezi sa programom i učesnicima konferencije možete pogledati na linku: http://communications.rs/nekapravdavlada/>