Početna IT & Business U toku prijave za besplatan program “Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

U toku prijave za besplatan program “Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

0

Veliki značaj podrške koju Evropska unija pruža Republici Srbiji na putu evrointegracija, prepoznat je od strane pokrajinske administracije, te je tako Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine jedinstvena institucija, koja već 10 godina uspešno kreira i implemenira EU projekte u cilјu ubrzanja procesa evropskih integracija, podstiče uspostavlјanje i jačanje međunarodne i regionalne saradnje i podiže pokrajinske kapacitete za apsorpciju što više finansijskih sredstava iz fondova EU.

Fond je zahvalјujući stručnosti i profesionalnosti, prepoznat kao pouzdan partner kako u domaćim, tako i u evropskim i međunarodnim krugovima. Od izuzetnog značaja u izgradnji preoznatlјivosti AP Vojvodine je i Kancelarija AP Vojvodine u Briselu koja predstavlјa, promoviše i unapređuje privredne, naučne, kulturne, obrazovne i turističke kapacitete AP Vojvodine. Glavni zadatak Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, pored umrežavanja i širenja partnerske mreže, je i pružanje pomoći pokrajinskim institucijama u kreiranju politika AP Vojvodine u skladu sa evropskim principima i praksom.

Značaj kontinuirane edukacije i usvajanja novih znanja i veština, posebno u sferi evropskih poslova, Fond je na vreme uočio i već petu godinu zaredom uspešno organizuje Specijalistički program „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ (u dalјem tekstu: Program). O značaju Programa najbolјe svedoči ogromno interesovanje, kao i zadovolјstvo skoro 250 polaznika iz čitave AP Vojvodine, koji će znanjem i veštinama koje su stekli na Programu doprinositi razvoju svojih sredina koristeći sredstva EU kroz EU programe.

Vidosava Enderić, direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Uspešnost i dugotrajnost ovog projekta govori da je reč o veoma važnoj edukaciji i stvaranju mreže vrednih i posvećenih lјudi koji su spremni da aktivno učestvuju u procesu evropskih integracija. Atraktivnost Programa se ogleda u izbalansiranoj kombinaciji teorijskih i praktičnih znanja koja polaznici stiču, i izdvaja se od ostalih obuka, pre svega po kvalitetu predavača, ali i po obimu i kvalitetu sadržaja. Pored dobre teorijske osnove, ovim Programom se stiču i značajna praktična znanja i veštine neophodne za pripremu, pisanje i sporovođenje EU projekata.

„Pokazatelј da radimo dobro i da smo na pravom putu je zadovolјstvo i veliko interesovanje naših polaznika i emininetnih predavača na Programu. Kada se ovome dodaju i podaci da AP Vojvodina prednjači u privlačenju finansijskih sredstava iz Evropske unije – samo u okviru programa prekogranične saradnje u proteklih nekoliko godina AP Vojvodina je privukla preko 130 miliona evra, skromno mogu da primetim da je uspeh koji postižu korisnici evropskih sredstva sa teritorije pokrajine, dobrim delom zasluga i Fonda. Skoro 250 ambicioznih lјudi koji su već prošli naš Program predstavlјaju mali „EU tim“ koji je obučen i spreman da radi po visokim standardima EU i da sredstvima koja se na taj način apsorbuju iz EU fondova, doprinese razvoju i unapređenju svojih sredina“, objašnjava Vidosava Enderić, direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

U toku je konkurs za 7. ciklus Programa, koji je potpuno besplatan, namenjen je zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pokrajinskoj administraciji, razvojnim agencijama, javnim i javno-komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, institucijama kulture, organizacijama civilnog društva, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, fakultetima, institutima i istraživačkim ustanovama i drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

S obzirom da nas očekuje nova budžetska perspektiva Evropske unije 2021-2027, ovo je izuzetna prilika za sve zainteresovane da se prijave i učestvuju u Programu, i ovladaju novim znanjima i veštinama.

Rok za dostavlјanje prijava je 31. januar 2020. godine do 16 časova.

Kompletan Program finansiran je sredstvima AP Vojvodine.

Detalјnije informacije o samom konkursu, kao i prijavni formular, mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine www.vojvodinahouse.eu.

Izvor i foto: Promo