Početna Kultura 49. dodela Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog

49. dodela Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog

Dobitnici Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog

U petak 4. novembra 2016. godine, biće održana ceremonija proglašenja i 49. dodela Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti, odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ceremonija dodele Nagrade počinje u 11 časova.

Nagrada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za školsku 2015/2016. godinu biće dodeljena Sandi Kalebić za rad Predstave cara Dušana u srpskoj vizuelnoj kulturi 19. veka, odbranjen kod prof. dr Nenada Makuljevića. Odluku o dobitnici nagrade doneo je Upravni odbor Spomen-zbirke Pavla Beljanskog na osnovu predloga Ocenjivačke komisije koja je radila u sledećem sastavu: akademik Dušan Otašević (Srpska akademija nauka i umetnosti), prof. dr Saša Brajović i prof. dr Simona Čupić (Odeljenje za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu), prof. mr Zoran Todović (Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu) i prof. dr Jasna Jovanov (upravnica Spomen-zbirke Pavla Beljanskog).

U radu se analiziraju mehanizmi građenja kulta cara Dušana tokom ranog novog doba, kao i njegove manifestacije u vizuelnoj kulturi od 16. do 20. veka, s posebnim osvrtom na period 19. stoleća. Nagrađena Sanda Kalebić, izučava sve relevantne podatke, proces stvaranja ideje i njene vizuelizacije, rekonstruiše način oblikovanja mita, a onda i lika, odeće i ostalog akcesoara. Rad je napisan sa pozicija savremene istorije umetnosti kakva se izučava na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, a to je, pre svega, prepoznavanje srpske novovekovne umetnosti u okviru evropskih umetničkih tokova.

Nagrada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti, odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, po svom značaju jedinstvena je u zemlji. Nastala je zahvaljujući posebnom Darovnom ugovoru Pavla Beljanskog iz 1965. godine, kada je kolekcionar ustanovio Nagradu poklonovši sliku Vlaha Bukovca Velika Iza Spomen-zbirci i time zaokružio institucionalni rad svog Legata. Vrhunski rezultati dobitnika u oblasti istraživanja I njihovo dalje pozicioniranje u stručnim krugovima, dokazali su opravdanost priznanja koje se dodeljuje od 1968. godine. Od 2000. godine postoji i praksa da se nagrađeni rad realizuje u vidu izložbe i pratećeg kataloga, kao dodatni doprinos upoznavanja javnosti sa naučno-istraživačkim radom mladih istoričara umetnosti.

Pre programa ceremonije 49. dodele Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog i prezentacije nagrađenog rada, biće uručene zahvalnice institucijama koje su pomogle realizaciju programa tokom 2016. godine.

Autor: NsHronika.rs