Početna Kultura Budite donator: Izložba „Galerija i autizam – naša priča“ do 6. jula...

Budite donator: Izložba „Galerija i autizam – naša priča“ do 6. jula u Rajka Mamuzića

U Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajko Mamuzića, Vase Stajića 1 u Novom Sadu otvorena je izložba „Galerija i autizam – naša priča, Dela iz Poklon zbirke Rajka Mamuzića viđena očima dece iz autističnog spektra“.

Društvo za podršku osobama sa autizmom grada Novog Sada (DPOSA) od 2012. godine aktivno realizuje likovne radionice namenjene ovoj populaciji u okviru kojih se radi na edukaciji dece sa autizmom, isticanju sposobnosti komunikacije vizuelnim sredstvima, te njihovo usavršavanje i likovno opismenjavanje, individualizam i jasan rukopis svakog pojedinca.

Izložba „Galerija i autizam – naša priča“ je rezultat radionica Društva za podršku osobama sa autizmom i saradnje sa Poklon zbirkom Rajka Mamuzića. Ovo je prilika da članovi Društva pokažu rezultat kreativnog rada osoba sa autizmom i da najšira javnost upozna njihov stvaralački potencijal, razume različitost izražavanja snažnih osećanja, jednake potrebe i želje i slikarstvo kao jezik prihvatanja.

Izložba je donatorskog karaktera i sredstva prikupljena donacijama biće usmerena isključivo za decu, mlade i osobe sa autizmom za nastavak art terapije, kao i za podizanje kapaciteta udruženja. Donacije se uplaćuju na tekući račun udruženja po osnovu Ugovora o donaciji, a Udruženje će za svaku donaciju preko 20.000,00 dinara (170 evra) pokloniti sliku po izboru donatora.

Pogledajte elektronski katalog autizamns.org.rs/katalog u kojem se nalazi 95 radova nastalih tokom šestogodišnjeg kontinuiranog rada.

Ovom izložbom Društvo daje svoj skroman doprinos i podršku u promociji za Novi Sad Omladinska prestonica Evrope OPENS 2019 i Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021. Izložba je otvorena do 6. jula 2018.godine. Ulaz je slobodan.

Od 4. juna do 31. decembra 2018. godine, svakog ponedeljka i petka u terminu od 17:30 do 20:30 časova, biće realizovane radionice u prostorijama stalne postavke Poklon zbirke Rajka Mamuzića. Likovne radionice vodi slikarka Maja Stojanović dugogodišnji saradnik Društva za podršku osobama sa autizmom.

Likovne radionice namenjene populaciji dece i mladih sa autizmom sprovodiće se dva puta nedeljno u tri grupe gde će u svakoj učestvovati po četiri pojedinca. Radionice se sastoje od teorijskog dela gde osobe sa autizmom mogu da upoznaju muzejsku delatnost kao i originalna dela koje Poklon zbirka Rajka Mamuzića prikazuje. Edukacija i teorijsko objašnjenje umetnina koje su izložene prilagođene su ovoj populaciji. S tim u vezi govori se o galeriji kao instituciji, njenim zadacima i poslovima, kao i o stručnjacima koji rade u galeriji.

Učesnici radionica će raditi na platnima formata 80×60 cm i akrilnim bojama. Slike će biti rađene po uzoru na dela iz stalne postavke Poklon zbirke Rajka Mamuzića. Svako dete će imati mogućnost odabira omiljene slike po svom nahođenju, senzibilitetu, boji i potezu.

Značaj realizacije projekta ne odnosi se samo na osobe sa autizmom, već i na širu lokalnu zajednicu koja će imati priliku da se upozna sa navikama i mogućnostima osoba sa autizmom i da se ukaže na minimalnost razlika i tako obostrano smanjiti nivo stresa prilikom susreta.

Na kraju svakog ciklusa radionica, već tradicionalno, nastala dela se prikazuju javnosti kroz donatorsku izložbu u prostorijama Poklon zbirke Rajka Mamuzića.

Autizam, bez obzira na njegov stepen, traži neprekidnu potrebu za trajnom psihofizičkom rehabilitacijom svakog pojedinca. Stoga je veliki značaj organizovanja i održavanja likovnih radionica sa svrhom likovnog izražavanja, art-terapije, socijalizacije, podsticanja kreativnosti i stvaralaštva kod osobe iz spektra autizma.
Bilo da je u pitanju slikanje, crtanje, vajanje, mozaik ili grafika kao odabrana aktivnost mora biti prilagođena karakteru, stepenu i trenutnom stanju deteta. U tom slučaju postaje veoma korisno sredstvo psiho-fizičkog prilagođavanja i samopotvrđivanja.

Autor: NShronika