Početna Kultura Dani evropske kuturne baštine u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog

Dani evropske kuturne baštine u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog

Idejni projekat Trga galerija

U skladu s preporukom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, tokom septembra održavaju se Dani evropske baštine 2016, koji će biti otvorene u četvrtak, 15. septembra, u 19 časova. Odgovarajući na ovogodišnju temu “Kulturno nasleđe i zajednice – živeti s nasleđem”, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog organizuje predavanje Trg galerija: prošlost i budućnost, u okruženju postavke o idejnom rešenju Trga i dogradnji aneksa Spomen-zbirke, prema projektu dipl. ing. arh. Zorana Radojčića (Energoprojekt, Beograd). Sa namerom da se sagledaju istorijski slojevi Trga galerija i mogućnosti transformacije ovog prostora iz postojećeg parkinga u kulturni pejzaž grada, cilj predavanja i postavke je ukazivanje na njegove potencijale i značaj. Pre svega kroz odgovoran odnos muzeja koji se na njemu nalaze prema prošlosti, budućnosti, ali i neposrednom okruženju, s namerom da Trg galerija preraste u oplemenjeno, nezaobilazno i omiljeno mesto okupljanja, kulturni prostor grada koji povezuje ljude.

Trg galerija kao celovita ambijentalna celina nastala u periodu širenja Novog Sada posle Prvog svetskog rata, predstavlja poglavlje gradske istorije koje se, s vremena na vreme, ponovo otvara i čita. Zamišljen je i građen kao poslovni centar grada, sa uređenim parkom, da bi tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka otvaranjem Galerije Matice srpske (1958), Spomen-zbirke Pavla Beljanskog (1961) i Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića (1974) njegova namena bila orijentisana ka kulturi. Kako je nakon Drugog svetskog rata planirano, Novi Sad bi tako dobio autentičan prostor gde je moguće videti umetničko nasleđe nastalo u četiri poslednja veka. Nakon izgradnje poslovne zgrade “Koprodukta” prostor je zatvoren u Trg sa današnjim izgledom omeđenim dvorišnim fasadama, sa zapuštenim parkom i parkingom. Ni tada kao ni u godinama koje su usledile nije se vodilo računa o strategiji ambijentalne zaštite parka umetnosti, koja bi promenila njegov dosadašnji izgled. Nije usvojeno nijedno od mnogobrojnih idejnih rešenja, kao ni mišljenje šire javnosti, stručnjaka, ali ni specifičnih ustanova koje tu postoje, a koje moraju da poštuju muzejske propise i međunarodne konvencije o zaštiti kulturnih dobara.

Autor: NsHronika.rs