Početna Kultura Fondacija “Novi Sad 2021” šalje umetnike u Japan

Fondacija “Novi Sad 2021” šalje umetnike u Japan

0

Da projekat Evropske prestonice kulture nije samo evropski, već i svetski projekat od velikog značaja, dokazuje sledeća ostvarena saradnja između Fondacije “Novi Sad 2021” i EU-Japan Festa, organizacije iz Tokija.

Fondacija “Novi Sad 2021” u saradnji sa ovom organizacijom, u cilju podsticanja internacionalizacije kulturne scene Novog Sada, povezivanja lokalnih kulturnih radnika i umetnika sa partnerima iz Japana, a radi planiranja zajedničkih kulturnih i umetničkih projekata, objavila je javni konkurs za finansijsku podršku lokalnim umetnicima i kulturnim radnicima za realizaciju studijskog i istraživačkog putovanja u Japan u okviru programa razmene “Kizuna”.

Ovaj poziv se realizuje kao trajni poziv bez unapred određenog roka završetka. Organizatori poziva zadržavaju pravo da okončaju javni poziv bez obrazloženja, javnim objavljivanjem na veb-stranici Fondacije “Novi Sad 2021” najmanje 10 dana pre okončanja.

Selekcija se vrši periodično, a o rezultatima selekcije se obaveštavaju neposredno aplikanti. Jednom kvartalno, Fondacija na svojoj internet stranici objavljuje imena izabranih umetnika i kulturnih radnika.

Sa obzirom na dužinu trajanja procesa selekcije i administrativnih procedura, predloženo vreme realizacije posete trebalo bi da bude najmanje 4 (četiri) meseca nakon podnesene prijave.

Više informacija o programu „Kizuna“ i o uslovima javnog konkursa možete pronaći na sledećem linku.

Autor: NsHronika