Početna Kultura Izložba “Paralelne biografije Srbija/Nemačka:Identitet i rad” od 3. maja

Izložba “Paralelne biografije Srbija/Nemačka:Identitet i rad” od 3. maja

Izložba “Paralelne biografije Srbija/Nemačka: Identitet i rad”, na kojoj će biti predstavljen projekat međunarodnog tima naučnih istraživača, umetnika i studenata iz Berlina i Novog Sada, biće otvorena 3. maja u Zbirci strane umetnosti Muzeja Grada Novog Sada.

U okviru istraživanja, tim je analizirao uticaje svakodnevnih aktivnosti pojedinca, kao što je obavljanje određenog posla, na formiranje njegovog identiteta.

Intervjuisane su i fotografisane osobe istog ili sličnog zanimanja u Berlinu i Novom Sadu.

Sakupljanjem biografija pojedinih građana (iste ili slične profesije) iz Novog Sada i Berlina, projekat daje dublji uvid u postojeće sličnosti i razlike u stilu života dva multikulturalna grada i njihov heterogeni društveni mozaik.

Projekat ispituje društveni položaj osoba sa profilima zanimanja, njihove želje, nade, očekivanja, lične i profesionalne uspehe i neuspehe, kao i uticaj izbora profesije na njihovu samoprocenu i status u društvu. Takođe, ispituje u kojoj meri su lične i profesionalne odluke pojedinca određene i pod uticajem politike, društva i neposrednog ili šireg okruženja.

Ideja o “paralelnim biografijama” inspirisana je Plutarhom i njegovim istoimenim delom u kojem poredi živote poznatih Grka sa životima poznatih Rimljana od 96. godine i tako stvara sliku kompleksnog identiteta.

Države Srbija i Nemačka pripadaju istoj evropskoj kulturi, ali istovremeno pokazuju i kulturne razlike, što se ogleda u profesionalnim životnim pričama intervjuisanih osoba iz obe zemlje.

Nakon faze pripreme u kojoj se projektni tim bavio temama “Sećanje” i “Kultura sećanja”, a učesnici razvili svest o tome kako društvo organizuje zbirke sećanja, pripremljen je upitnik i pronađeni ispitanici istih ili sličnih zanimanja u Berlinu i Novom Sadu. U septembru 2018. godine, projektni tim je posetio Berlin i Novi Sad, gde su intervjui vođeni u mešovitim timovima srpskih i nemačkih studenata, a to je umetnički pratila i dokumentovala berlinska fotografkinja Sandra Ratković.

Kao svojevrsno svedočanstvo o temama za koje su mladi zainteresovani i koje su spremni da analiziraju, projekat je, između ostalog, doprineo identifikaciji i prevazilaženju pojedinih stereotipa, generalizacija i predrasuda u međusobnom poimanju srpskog i nemačkog društva.

Brojni studenti iz Novog Sada i Berlina aktivno su učestvovali u realizaciji projekta: Milica Davidović, Anđela Jovanović, Milica Lalić, Ana Milešević, Maja Najdanović, Larisa Belina, Marija Berenike, Jonas Ibel, Liza Kliš, Feliks Mišen, a materijalnu podršku pružile su organizacije MitOst i Udruženje prijatelja Tehničkog univerziteta Berlin.

Izložba u Novom Sadu trajaće do 26. maja, a potom se u junu seli u Berlin, u Budimpešti će biti priređena u oktobru, a Beogradu u martu 2020.

Izvor: 021
Foto: Pixabay